Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42248
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Telešienė, Audronė;Rimaitė, Aušra;Juraitė, Kristina
Title: Politicized discourses on environmental and technological risks : the case of Lithuania
Other Title: Aplinkosaugos ir technologijų rizikos diskursų politizavimas: Lietuvos atvejis
Is part of: Socialiniai mokslai = Social Sciences. Kaunas : Technologija, 2011, nr. 4(74)
Extent: p. 20-31
Date: 2011
Keywords: Pilietinis dalyvavimas;Diskursas;Politinis dominavimas;Aplinkosauginės rizikos;Technologinės rizikos;Rizikos komunikacija;National opinion;Discourse;Political domination;Environmental risks;Technological risks;Risk communication
Abstract: Šiame straipsnyje autorės analizuoja aplinkosauginių ir technologinių rizikų diskursą žiniasklaidoje, keldamos diskurso politizavimo hipotezę. Straipsnyje taip pat siekiama paaiškinti ryšį tarp politizuoto rizikų diskurso ir visuomenės nuomonės dimensijų, tokių kaip pasitikėjimas mokslu ir technologijomis, atsakomybės priskyrimas valdžios atstovams, nepasitikėjimas nevyriausybinio sektoriaus organizacijomis, taip pat ryšis tarp politizuoto rizikų diskurso ir žemo pilietinio dalyvavimo. Straipsnyje analizuojama: visuomenės pasitikėjimas mokslu ir technologijomis Europos Sąjungos ir Lietuvos lygiu; piliečių dalyvavimo lygmuo ir pasitikėjimas visuomeninėmis organizacijomis; atsakomybės priskyrimas sprendžiant aplinkosaugos ir technologijų rizikos problemas; aplinkosauginių ir technologinių rizikų pateikimas žiniasklaidoje. Straipsnio autorės remiasi įvairių šaltinių duomenimis. Aplinkosauginių ir technologinių rizikų diskurso turinio analizė remiasi projekto „Rizikos suvokimas, viešoji komunikacija ir inovatyvus valdymas žinių visuomenėje“ (RINOVA) duomenimis. Projekto tikslas buvo ištirti rizikos suvokimą, rizikos komunikaciją ir valdyseną pagal tris temas, tai: branduolinė energetika, klimato kaita ir GMO
The aim of this article is to analyze the scope and depth to which discourses on environmental and technological risks are marked by political domination. Authors explain the reciprocal model of interconnections between 1) environmental and technological risk discourses and 2) such factors as high trust in science and technologies, ascription of responsibilities to political authorities, low civil participation and low rates of trust in civil sector organizations. The article is based upon national media monitoring research, Eurobarometer data, ISSP national survey and several other national opinion polls. The results show the political (and expert) domination of public discourses on environmental and technological risks, as channelled through popular newspapers in Lithuania
Internet: http://www.socsc.ktu.lt/index.php/Social/article/view/1032/1104
Affiliation(s): Kauno technolohgijos universitetas
Viešosios komunikacijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.