Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/422
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kupscytė, Sigita
Title: Lietuvos valstybės stipendininkų Prancūzijoje patirtys XX a. 3–4 dešimtmečiuose
Other Title: National scholars of the state of Lithuania in France in the 1920s and the 1930s
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, T. 15 (2015)
Extent: p. 187-207
Date: 2015
Keywords: Valstybės stipendininkai Prancūzijoje;Lietuviai Prancūzijoje;National scholars;Lithuanians in France
Abstract: Susikūrusiai jaunai Lietuvos valstybei buvo svarbu likviduoti ūkinį, ekonominį bei kultūrinį šalies atsilikimą, sėkmingai integruotis į Europinę šalių šeimą. Stiprus įvairių sričių specialistų trūkumas ir savojo universiteto nebuvimas lėmė, jog 1919 m. buvo pradėta vykdyti nacionalinių stipendijų mokslams užsienyje politika. Net susikūrus Lietuvos aukštosioms mokykloms, valstybės stipendininkų užsienyje projektas tęsėsi visą nepriklausomybės laikmetį ir tapo reikšmingu įvykiu. Darbe analizuojamas lietuvių, studijavusių Prancūzijoje, atvejis. Tyrimas išryškina stipendijų politikos pradžios momentą – studentų entuziazmą mokslams. Įvardijamos žinomos lietuvių – valstybės stipendininkų Prancūzijoje – pavardės; iliustruojami studijų epizodai: laisvalaikis, ryšys su namais, finansiniai iššūkiai; apžvelgiamas postudijinis laikas: įsipareigojimų už suteiktą valstybinę paramą vykdymas
The elimination of economic and cultural retardation and the successful integration into the family of European countries were essential for the young Lithuanian state. A great lack of specialists in various areas and the absence of a university caused the beginning of national scholarships for studies abroad in 1919. Scholarships for studies abroad were provided during the whole Independence period. National scholars played an important role in the process of state building: they were the “source of knowledge” and the active element of society. France was considered to be the centre of high culture. The popularity of the French culture was growing and reached its peak in the 1930s. The influence of the French culture was especially felt in Kaunas, the temporary capital of Lithuania. French universities and academies attracted a number of Lithuanian students. The aim of the present article is to discuss the life of Lithuanian students in France from a historical perspective, to reveal the challenges that they faced, and to highlight the relation of students with their homeland during the years of studies and later
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/422/1/ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_187-207.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/422
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_187-207.pdf189.25 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.