Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42197
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSavickienė, Izabela-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T19:13:36Z-
dc.date.available2018-10-06T19:13:36Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.issn18223338-
dc.identifier.otherVDU02-000016410-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/42197-
dc.description.abstractStudijavimo pasiekimų vertinimas įtakoja studijavimo kokybę, o pagrįstas vertinimas – vienas iš veiksnių, skatinančių studentus sėkmingai studijuoti. Straipsnyje sprendžiamas probleminis klausimas: kuo turi pasižymėti pagrįstas vertinimo metodų parinkimas ir vertinimo užduočių parengimas? Straipsnio tikslas – atskleisti vertinimo kriterijus, kuriuos būtų galima pritaikyti nustatant studijavimo pasiekimų vertinimo metodų ir užduočių pagrįstumą. Straipsnyje orientuojamasi į tokią informaciją: analizuojami vertinimo metodų parinkimo veiksniai, aptariama metodų įvairovės reikšmė, parenkant tinkamą metodą konkrečiame kontekste, akcentuojami skirtingų vertinimo metodų taikymo ypatumai, pristatomos inovatyvių vertinimo metodų taikymo gairės bei pateikiami pagrindiniai vertinimo užduočių sudarymo aspektai. Straipsnyje atskleidžiama būtinybė užtikrinti pagrindinių vertinimo, dėstymo ir studijavimo komponentų suderinamumą, kadangi ši darna įtakoja studijavimo pasiekimų vertinimo pagrįstumą. Tyrimas atskleidžia, kad vertinimo metodų pagrįstumas daugiausia priklauso nuo tinkamo metodų parinkimo, kurį galima apibrėžti tokiais kriterijais: dermė tarp vertinimo metodų, studijų rezultatų ir pasiekimų vertinimo kriterijų; vertinimo, dėstymo ir studijavimo metodų suderinamumas; vertinimo metodų įvairovė; vertinimo tipo ypatybės; studentų turima informacija apie vertinimo metodus; vertinimo metodo tinkamumas, atsižvelgiant į studentų grupės dydį. Kai nusprendžiama studijose taikyti inovatyvius vertinimo metodus, būtina laikytis nuostatos, kad jie skirti efektyviam studijavimo pasiekimų nustatymui, bet ne betiksliam naujovių diegimui.[...]lt
dc.description.abstractIn the article here is discussed the problematic issue related to the identification of a reasonable basis to validly choose assessment methods and design the right assessment tasks for students’ learning. The goal of this article is to reveal criteria that could be applied to identify the validity of methods and tasks for students’ learning assessment. The article reveals the importance to assure the alignment among the main components of assessment, teaching and learning because this alignment shapes the basis of validity of assessment of students’ learning achievements. The research shows that validity of assessment methods is mostly based on the right choice of assessment methods. Criteria for choosing assessment methods include alignment among assessment methods, learning outcomes and assessment criteria; conformity of assessment methods with teaching and learning methods; variety of assessment methods (being a significant criteria among others); peculiarities of the type of assessment; sufficiency of students’ knowledge on assessment methods; relevance of the assessment method with regard to the size of a student group. When innovative assessment methods are decided to be applied, they should be used for more effective measurement of learning achievements but not for aimless introduction of something new. The research highlights that applied assessment methods directly influence the design of assessment tasks that should include the anticipation of an academic work load for students to prepare for these tasks and complete them, the frequency of assessment tasks and the value a concrete task with regard to the final marken
dc.description.sponsorshipSocialinių mokslų fakultetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 27-35-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofApplied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2014, no. 1(11)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.relation.isreferencedbySocIndex (EBSCO)-
dc.subjectStudijavimo pasiekimailt
dc.subjectVertinimo metodailt
dc.subjectVertinimo užduotyslt
dc.subjectPagrįstas vertinimaslt
dc.subjectStudents’ learning achievementsen
dc.subjectAssessment methodsen
dc.subjectAssessment tasksen
dc.subjectValid assessmenten
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleValidity of methods and tasks for students’ learning assessmenten
dc.title.alternativeStudijavimo pasiekimų vertinimo metodų ir užduočių pagrįstumaslt
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation16-
dc.date.updated2014-12-02T10:26Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "16410"}, "publisher": {"other": ["Klaipėdos kolegija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1822-3338"], "code": "S4", "subject": ["S007"], "country": "LT", "language": "en", "area": "S", "original": true, "pages": 9, "sheets": 0.643, "timestamp": "20141202102602.0", "account": {"year": 2014, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "0"}}], "id": "1D80706BA87320E0A1999F4AFA7DC91B", "lname": "Savickienė", "fname": "Izabela", "status": "1", "name": "Savickienė, Izabela"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.