Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42194
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Račaitė, Milda;Stravinskienė, Vida
Title: Kadmio ir cinko diferencijuotas poveikis baltojo dobilo (Trifolium repens L.) ir vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) augimui
Other Title: Differentiated effect of cadmium and zinc on growth of white clover (Trifolium repens L.) and summer barley (Hordeum vulgare L.)
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 2
Extent: p. 13-16
Date: 2009
Keywords: Baltasis dobilas;Vasariniai miežiai;Pavienis poveikis;Stimuliuojantis poveikis;Augimas;White clover;Summer barley;Differentiated effect;Stimulating effect;Growth
Abstract: Sunkiųjų metalų poveikis augalams yra pirminis, todėl šių teršalų identifikavimas ir jų poveikio kontrolė yra ypač svarbus veiksnys agroekologijoje, siekiant gaminti žmogui saugius maisto produktus. Augalai yra vieni iš jautriausių aplinkos bioindikatorių. Šio tiriamojo darbo objektu pasirinkti svarbūs žemės ūkiui augalai – baltasis dobilas (Trifolium repens L.) ir vasariniai miežiai (Hordeum vulgare L.). Dobilai yra svarbūs pašarų gamyboje, tačiau per mitybos grandines jų kokybė yra svarbi galutiniam maisto vartotojui - žmogui. Darbo tikslas buvo įvertinti sunkiųjų metalų kadmio (Cd) ir cinko (Zn) diferencijuotą poveikį dobilų ir miežių augimui. Nustatyta, kad baltųjų dobilų daigelių ilgių vidurkiai esant skirtingoms kadmio koncentracijoms kito nuo 0,25 iki 2,76 cm. Esant Zn 0,025 mM ir Zn 0,05 mM koncentracijai, nustatyta nežymi baltojo dobilo daigelių augimo skatinimo tendencija. Tiriant cinko poveikį baltojo dobilo daigeliams nustatyta, kad daigelių ilgio vidurkis kito nuo 3,18 iki 0,84 cm. Statistiškai patikimas 6,2 % baltųjų dobilių šaknelių augimo skatinimas buvo gautas esant Zn 0,05 mM koncentracijai. Cinkas augalams yra svarbus kaip mikroelementas, tačiau didelės jo dozės slopina augalų augimą. Palyginus augalų augimo morfologinius rodiklius galima teigti, kad vasariniai miežiai yra atsparesni sunkiųjų metalų poveikiui už baltuosisu dobilus. Nustatyta, kad Cd 0,5 mM koncentracija miežių daigeliams nebuvo mirtina, kaip dobilų daigelių sudygimo atveju. Pirmas, statistiškai patikimas – slopinantis Cd poveikis lyginant su kontrole, miežių šaknelėms, užfiksuotas esant 0,05 mM kadmio koncentracijos
Heavy metals effect to plants is prime, so identification and control of these contaminants is very important factor for agroecology. It is very important to produce the fit and safe food production for human use. Plants are one of the most sensitive indicators of environment. Research object was white clover and summer barley, as one of the most important plant’s kind in agriculture. The aim of the research work is to evaluate differentiated effect of heavy metals (cadmium and zinc) on the growth of the white clover and summer barley. It was determinate, that length of white clover shoots varies from 0.25 to 2.76 cm do to impact by different cadmium concentrations. Stimulating effect of Zn 0.025 mM; and Zn 0.05 mM was notice on white clover shoots growth. Zn is useful for plants as microelement, but high concentrations inhibit plants growth. It was also found that summer barley is refractory to cadmium and zinc comparing with white clover. It was determinate; that Cd 0.5 mM concentartion were not lethatl for barley shoots growth. The first inhibition of barley roots growth was determinate at Cd 0,05 mM concentartion
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42194
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.09 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

9
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.