Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42122
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Motiejūnaitė, Ona;Varkulevičienė, Judita
Title: Edukacinė veikla parkuose - mokymosi visą gyvenimą prielaida
Other Title: Educational activities park - lifelong learning assumptions
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga : 15-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2009 m. gegužės 13-15 d., birželio 11-12 d., Kaunas = Human and nature safety : proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2009, D. 3
Extent: p. 85-88
Date: 2009
Keywords: Parkas;Edukacija;Gamtamokslinis ugdymas;Aplinkosauginis švietimas;Park;Education;Science of nature;Environmental studies
Abstract: Straipsnyje apibendrinami Lietuvos ir Berlyno ( Vokietija) parkuose vykdytų tyrimų duomenys apie mokymosi visą gyvenimą galimybes, akcentuojama edukacinės veiklos parke vaidmuo asmenybės ugdymui, sveikatos ir saugios aplinkos kūrimui. Berlyno parkų pavyzdžiu nagrinėjama juose organizuojamos edukacijos metodų ir formų įvairovė, jos reikšmė visuomenei perteikiant iš kartos į kartą gamtos ir kultūros paveldo vertybes, parkų infrastruktūros ir paslaugų sistemos pritaikymas žmogaus reikmėms.[...]
The article summarizes the Lithuanian and Berlin ( Germany) to carry out research parks of lifelong learning, emphasis on the educational activities of the park's role of personality development, healthy and safe environment. The example of the parks in Berlin organized by the education and the variety of methods, the value of the public transfer from one generation to the natural and cultural heritge values, the park infrastructure and services in the adaptation of human needs.[...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42122
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.