Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/42114
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pridotkienė, Jūratė;Dapkus, Mindaugas
Title: The model to evaluate risk factors of exporter-provided trade credit
Other Title: Eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių vertinimo modelis
Is part of: Engineering economics = Inžinerinė ekonomika. Kaunas : Technologija, Vol. 22, no. 5, 2011
Extent: p. 477-484
Date: 2011
Keywords: Prekinio kredito rizika;Nemokumas;Finansinė analizė;Nefinansiniai prekinio kredito rizikos rodikliai;Šalies rizika;Trade credit risk;Insolvency;Financial analysis;Non-financial indicators of trade credit risk;Country risk
Abstract: Daugelį metų įmonės veiklos finansinis vertinimas ir kontrolė buvo laikomi vieninteliu ir visiškai teisingu būdu veiklos efektyvumui įvertinti, valdymo sprendimams priimti ir rinkos poreikiams patenkinti. Todėl ir tradicinė kredito analizė buvo orientuota į firmos apskaitos duomenis (balansą, pelno (nuostolių) ataskaitą, pinigų srautus), norint nustatyti, ar firma yra pajėgi generuoti pakankamai lėšų, kad padengtų įsiskolinimus. Finansiniai rodikliai sudarė modeliavimo pagrindą nuo pat pirmųjų bandymų matematiškai aprašyti ir įvertinti skolininko nemokumo riziką. Ištirtuose modeliuose finansiniai rodikliai naudojami kaip atskaitos taškas esamai situacijai įvertinti, o jų kitimo tendencijos taikomos skolininko mokumo ateities prognozėms sudaryti. Nors finansiškai orientuota įmonės veiklos analizė yra svarbi, tačiau ji yra neišsami dėl šių priežasčių: neįvertinami svarbūs nefinansiniai rodikliai; į analizę neįtraukiami į ateitį orientuoti duomenys; finansiniai matai turi tendenciją analizuoti rezultatus, o ne priežastis. Apskaitos duomenyse neatsispindi įmonės intelektualūs ištekliai, jų potencialas, nors būtent vadovų ir darbuotojų iniciatyvumas, kūrybiškumas ir kitos savybės lemia sėkmingą įmonės veiklą. Todėl į skolininko nemokumo veiksnių analizę būtina įtraukti ir kitus duomenis. Užsienio pirkėjo galimybes atsiskaityti taip pat neabejotinai lemia ir jo šalies rizika. Tyrimo objektas – eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksniai. Straipsnio tikslas – atlikus eksportuotojo teikiamo prekinio kredito rizikos veiksnių analizę, pasiūlyti šių rizikos veiksnių vertinimo modelį. Tyrimo tikslui pasiekti taikoma sisteminė ir lyginamoji publikuotų mokslinių tyrimų rezultatų analizė. [...]
When country‘s home market is quite small, companies develop exports in order to achieve greater sales volume and profit. Export is one of the ways to survive and develop business for companies of small open-economy countries. Such a tendency especially became evident during economic decline, when consumption in home market shrank. Recent Lithuania’s economic growth is based on increasing exports, as well. On the other hand, estimation of trade credit risk factors is getting more and more important for exporting companies as the most popular settlement mode in the world is trade on an open account. Exporters, aiming to be the first in rivalry struggle and make a contract with a customer, have to propose the most beneficial conditions to the customer they can, i.e. to provide the customer with a trade credit. Exporter, when providing a trade credit for a foreign customer, takes a risk to lose financial resources. Risk of provided trade credit is evaluated on purpose to avoid the risk, i.e. the factors determining credit non-repayment and factors envisaging the risk are identified. One of the main factors determining trade credit risk is customer’s insolvency, therefore designing a model to evaluate trade credits risk factors it is essential to analyse what predicts customer’s ability to repay the trade credit given. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/42114
Affiliation(s): Ekonomikos katedra
Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.67 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

91
checked on May 1, 2021

Download(s)

11
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.