Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41823
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis konferencijos medžiagoje kitose duomenų bazėse / Article in conference proceedings in other databases (P1c)
Field of Science: Komunikacija ir informacija / Communication and information (S008)
Author(s): Bloveščiūnienė, Lina;Marcinkevičienė, Rūta;Kolesinskienė, Nijolė;Štreimikis, Antanas
Title: Duomenų bazės Lituanistika plėtros gairės
Other Title: Database Lituanistika development guidelines
Is part of: Aukštasis mokslas: IKT diegimo projektai [elektroninis išteklius], konferencija, 2011 m. gruodžio 14 d., Kaunas. Kaunas : Lietuvos virtualus universitetas, 2011
Extent: p. 1-11
Date: 2011
Keywords: Lituanistika;Duomenų bazės;Mokslo vertinimas;Mokslo tyrimų infrastruktūra;Lithuanian studies;Databases;Scientific assesment;Research infrastructures
ISBN: 9786094520181
Abstract: Nuo 2006 m. kuriama tarptautinė mokslinė duomenų bazė Lituanistika, finansuojama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis. 2011 m. rugpjūčio 25 d. pasirašyta tęstinio projekto „Duomenų bazė Lituanistika“ (projekto kodas VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) trijų metų finansavimo ir administravimo sutartis tarp Europos socialinio fondo agentūros ir Lietuvos mokslo tarybos. Pristatyta duomenų bazės Lituanistika, kaupiančios ir skleidţiančios patikrintą, kokybišką informaciją apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus, pagrindiniai uţdaviniai, veiklos ir plėtros gairės. Aptarta informacinių ir ryšių (informacinių komunikacinių) technologijų taikymas šioje duomenų bazėje, jos sąsajos su Lietuvos virtualaus universiteto programos LABT uţdavinio projektiniais produktais ir kitomis mokslinių tyrimų infrastruktūromis
The International Research Database Lituanistika has been created since 2006 funded by European Union Structural Funds. On the 25th of August 2011 the three year financing and administration agreement of the continued project “Database Lituanistika” (project code VP1-3.1-ŠMM-02-V-02-003) was signed between the European Social Fund Agency and the Research Council of Lithuania. The article presents the main objectives, activities and developmental guidelines of the Database Lituanistika, which accumulates and disseminates verified, high quality information about Lithuanian studies carried out in Lithuania and abroad. Application of information communication technologies in this database, the correlations of this database with other information systems and activities of the Lithuanian Virtual University as well as the programme of the Lithuanian Academic Libraries Network is discussed in detail
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/41823/2/ISBN9786094520181.PG_1-11.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/41823
Affiliation(s): Biblioteka
Humanitarinių mokslų fakultetas
Lietuvos akademinių bibliotekų direktorių asociacija
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:3. Konferencijų medžiaga / Conference materials
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on May 1, 2021

Download(s)

29
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.