Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/417
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Kuodys, Modestas
Title: Vytauto Didžiojo universiteto perspektyvų refleksija Lietuvos viešojoje erdvėje 1939–1940 m
Other Title: Reflection on Vytautas Magnus University perspectives in the Lithuanian public space in 1939–1940
Is part of: Kauno istorijos metraštis. Kaunas; Vilnius : Vytauto Didžiojo universitetas; Versus aureus, T. 15 (2015)
Extent: p. 95-111
Date: 2015
Keywords: Vytauto Didžiojo universitetas;Vilniaus universitetas;Kaunas;Ateities perspektyvos;Lietuvos visuomenė 1939–1940 m;Vytautas Magnus University;Vilnius University;Kaunas;Future perspectives;Lithuanian society in 1939–1940
Abstract: 1939 m. rudenį Lietuvai atgavus istorinę sotinę Vilnių, šalies Vyriausybė nusprendė ten veikusį lenkišką universitetą sulietuvinti, perkeldama dalį fakultetų su studentais ir profesūra iš Kaune veikusio Vytauto Didžiojo universiteto. Šalies spaudoje prasidėjo diskusijos dėl to, kaip geriau įgyvendinti šį sumanymą. Pareikšta daug skirtingų nuomonių, tiek planuojant fakultetų perkėlimus, tiek jiems vykstant. Nors Vilniaus universiteto interesai valstybės mastu buvo laikomi prioritetiniais, VDU bendruomenė viešojoje erdvėje pakankamai tvirtai gynė Kauno, kaip akademinio miesto, statusą, skleidė tikėjimą jo ateitimi
When Lithuania regained its historical capital Vilnius in 1939, the government of the country decided to Lithuanize the Polish university, which operated there, and to transfer a part of faculties, students, and professors from Kaunas Vytautas Magnus University. Discussions started in the press on how to implement this idea. There were many different opinions both while planning and transferring the faculties. Even though the interests of Vilnius University were considered to be a priority in the country, VMU community defended the status of Kaunas as an academic city in the public space and expressed the belief in its future
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/417/1/ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_95-111.pdf
ttps://hdl.handle.net/20.500.12259/417
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Kauno istorijos metraštis 2015, nr. 15
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
ISSN2335-8734_2015_N_15.PG_95-111.pdf169.24 kBAdobe PDFView/Open

Laisvai prieinamas internete

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.