Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41427
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ivanauskienė, Violeta;Dorelaitienė, Agnė
Title: Roles of an international social worker in responding to violence as social problem
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, nr. 2(55)
Extent: p. 79-88
Date: 2011
Keywords: Smurtas;Socialinis darbas;Socialinio darbuotojo vaidmuo;Tarptautinio socialinio darbuotojo vaidmuo;Violence;Social work;Role of a social worker;An international social worker
Abstract: Smurtas dažniausiai siejamas su vieno asmens arba asmenų grupės jėgos naudojimu prieš kitą asmenį ar asmenų grupę. Šiais laikais, be fizinio smurto, skiriamas ir psichologinis ar emocinis smurtas, kuris palieka skaudžius ir išoriškai nematomus pėdsakus nukentėjusiojo viduje. Smurtas dažniausiai įvardijamas kaip vyrų problema: vyrai laikomi smurtautojais, moterys – smurto aukomis, kurioms reikia pagalbos. Vis dėlto už šeiminį smurtą atsakingi abu partneriai. Egzistuoja ir politinis bei struktūrinis smurtas, turintys įtakos daugeliui visuomenės narių. Politinis smurtas gali turėti įtakos daugiau žmonių, negu galima būtų manyti, tuo tarpu struktūrinis smurtas yra užslėpta socialinės politikos galios prieš paprastą visuomenės pilietį forma. Socialinis darbuotojas gali padėti užtikrinti apsaugą nuo bet kokio smurto, jis inicijuoja pokyčius, kurie gali sustabdyti nepageidaujamą elgesį ar tokio elgesio padarinius. Informacijos apie smurtą sklaida ir smurto prevencijos programos gali padėti mažinti agresyvų elgesį ar bet kokį smurtą. Tarptautinis socialinis darbuotojas savo žiniomis, skirtingų požiūrių toleravimu, pagarba tradicijoms gali prisidėti prie smurto pasaulyje mažinimo. Pagrindinis socialinio darbuotojo, sprendžiančio smurto problemą mikrolygmenyje, vaidmuo yra įgalintojas ir mediatorius. Aktyvistas, advokatas ir švietėjas yra socialinio darbuotojo vaidmenys makrolygmenyje. Šis vaidmuo yra svarbus, nes socialinis darbuotojas į smurto problemą žvelgia globaliai ir siekia ją spręsti politinėmis priemonėmis
Violence is associated with one’s power against another. Nowadays, besides physical violence, there exists psychological or emotional violence, which leaves painful marks inside. Violence is usually seen as masculine problem; men are considered to be abusers and women as weak victims who need help. However, in domestic violence both partners are responsible for violent act. Political violence is another type of aggression which affects every member of the society. This kind of violence can affect more people than anyone can think. Structural violence is hidden form of social policy power against ordinary society member. Seeking to minimize and prevent any kind of violence a social worker has to initiate changes which may stop negative behavior. An international social worker may be a person who shares information and knowledge about possible ways of minimizing and preventing any kind of violence in the world, who feels respect for every country and for every person with different beliefs, needs and traditions. The main role of a social worker who deals with the problem of violence on micro level is that of an enabler and mediator. Activist, advocate and educator are the roles of a social worker working on macro level. The role of a social worker in macro level is important because there is an opportunity to minimize and prevent all kinds of violence
Internet: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/tiltai_2011_255.pdf
Affiliation(s): Kauno Motiejaus Valančiaus pradinė mokykla
Socialinio darbo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

100
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

9
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.