Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41297
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Endriulaitienė, Auksė;Markšaitytė, Rasa;Žardeckaitė-Matulaitienė, Kristina
Title: Psichologinės jaunų vairuotojų patiriamų eismo įvykių prielaidos
Other Title: Psychological premises of traffic accidents among young drivers
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2011, nr. 4(55)
Extent: p. 103-112
Date: 2011
Keywords: Jaunas vairuotojas;Pavojingas vairavimo stilius;Depresiškumas;Polinkis rizikuoti;Eismo įvykiai;Patiriamas stresas;Alkoholio vartojimas;Young driver;Risky driving;Depression;Traffic accidents;Perceived stress;Alcohol consumption
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti alkoholio vartojimo, pavojingo vairavimo stiliaus ir neigiamų emocijų (patiriamo streso ir depresiškumo) sąsajas su eismo įvykių patyrimu Lietuvos jaunų vairuotojų imtyje, atsižvelgiant į sociodemografinius skirtumus bei interakcinę šių veiksnių sąveiką. Medžiaga ir metodai. Tyrime dalyvavo 202 jauni (18–29 metų) vairuotojai: 120 moterų bei 82 vyrai, vidutinė tiriamųjų vairavimo patirtis – 4,28 metai. Vairuotojų elgesio klausimynas naudojamas pavojingam vairavimo stiliui įvertinti, juo matuojamos daromos vairavimo klaidos ir tyčiniai pažeidimai. Emociniams veiksniams įvertinti naudojamos dvi skalės: Zungo depresijos skalė ir subjektyviai suvokiamo streso skalė. Tiriamųjų klausiama apie jų sociodemografines charakteristikas, alkoholio vartojimą ir patekimą į eismo įvykius. Rezultatai ir išvados. Tyrimo rezultatai parodė, kad daugiau tyčinių pažeidimų vairuodami daro jauni vyrai ir didesnę vairavimo patirtį turintys jauni vairuotojai. Jaunos moterys vairuodamos daro daugiau vairavimo klaidų nei vyrai. Aukš- tesnio išsilavinimo jauni vairuotojai daro mažiau vairavimo klaidų. Nustatyta, kad dažniau alkoholį vartojantys jauni vairuotojai pasižymi pavojingesniu vairavimo stiliumi. Moterys, kurioms būdingas aukštesnis depresiškumas ir dažnesnis alkoholio vartojimas, dažniau patenka į eismo įvykius. Eismo įvykių dažnio sąsajų su alkoholio vartojimu ir neigiamomis emocijomis vyrų grupėje nenustatyta. Jauni vyrai, kurie jaučia daugiau streso gyvenime, dažniau vartoja alkoholį, o tada daro daugiau tyčinių vairavimo taisyklių pažeidimų ir vairavimo klaidų.[...]
The aim of this study is to establish the relations between involvement in traffic accidents and alcohol consumption or negative emotions (stress and depression) among young Lithuanian drivers according to their sociodemographic characteristics and interaction of all these factors. Methods and materials. 202 young drivers (18–29 years) participated in the survey: 120  females and 82  males (mean of driving experience is 4.28 years). The Driver Behaviour Questionnaire was used to measure risky driving of participants: driving mistakes and driving violations. Emotional factors were measured with two scales: Zung Self-Rating Depression Scale and Perceived Stress Scale. Questions about sociodemographic characteristics, alcohol consumption and involvement in traffic accidents were added also. Results and conclusions. The results showed that young men and more experienced young drivers make more violations while driving. Young women make more driving mistakes then men. Young drivers with higher education reported less driving mistakes. It was established that young drivers who consume more alcohol are more prone to risky driving. Women with higher depression and more frequent alcohol consumption are more often involved in traffic accidents. No correlations between involvement in traffic accidents and alcohol consumption or negative emotions were established in young men group. The results revealed that young male drivers who experience higher stress consume more alcohol and then make more driving mistakes and violations while driving. Young female drivers who drink alcohol more frequently make more violations and because of that experience more traffic accidents; also, women who have higher depression rates, are more frequently involved in traffic accidents
Internet: http://www.hi.lt/images/Sv_4(55)_Marksaityte.pdf
http://www.hi.lt/images/Sv_4(55)_Marksaityte.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml13.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

150
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.