Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/41262
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Vaičiūnienė, Vilhelmina
Title: Perspectives and Opportunities of Integration of Information Problem Solving Model in ESP Context
Other Title: Informacijos integravimo mokant specialybės anglų kalbos klausimo sprendimo modelio perspektyvos
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla., 2005, nr. 3(32)
Extent: p. 83-87
Date: 2005
Keywords: informacinis raštingumas;Informacinio raštingumo gebėjimai;Informacijos paieškos ir problemų sprendimo procesas;Kompetencija;Kognityviniai ir metakognityviniai gebėjimai;Information literacy;Information literacy skills;Information problem solving process;Competency;Cognitive and metacognitive skills
Abstract: Informacinis raštingumas, informacijos klausimo sprendimo gebėjimų ugdymas suvokiami kaip viena svarbiausių strategijų, rengiant studentus mokytis visą gyvenimą. Straipsnyje pateikiama ES, Lietuvos dokumentų švietimo ir mokslo klausimais analizė apie būtinų kompetencijų ugdymo svarbą mokymosi visą gyvenimą koncepcijos kontekste. Kaip viena svarbiausių kompetencijų siekiant įgyvendinti mokymąsi visą gyvenimą yra mokymasis mokytis, suvokiamas kaip kognityvinių gebėjimų visuma, būtina įvairiose mokymosi ir žinių įgijimo pakopose. Straipsnyje nagrinėjamas informacinio raštingumo sąvokos interpretavimas, informacinių gebėjimų psichologiniai ir kognityviniai aspektai. Pateikiama teorinė informacijos paieškos ir jos naudojimo mokymosi procese pakopinio modelio analizė. Informacinių gebėjimų integravimas į anglų kalbos (specialiosios) pratybas struktūrizuoja pačias pratybas, didina studentų savarankiškumą, skatina juos kritiškai mąstyti. Pabrėžiami šio modelio integravimo į užsienio kalbos pratybas privalumai ir būtinybė, atliekant lyginamąją analizę „tradiciniu“ anglų kalbos specialiesiems tikslams mokymo(si) metodu
Education is facing great challenges in modern society. Information literacy and instruction of information problem solving skills are seen as one of the key strategies in preparing students for lifelong learning. Analysis of EU and Lithuanian documents on education focusing on the importance of key competencies instruction in the context of lifelong learning is presented. One of the essential competencies underlying lifelong learning is learning to learn competence, identified as a set of cognitive skills, necessary in all levels of learning and knowledge acquisition. The article presents information literacy concept and its interpretations along with psychological and cognitive aspects of information literacy skills. Theoretical analysis of information problem solving models justifies the necessity of integration of information problem solving skills into ESP classes. The structured model of information problem solving process in ESP classes enhances students’ autonomy and motivates them to think critically. Advantages and necessity of information problem solving model is emphasised by presenting comparative analysis with the traditional teaching/learning model
Internet: http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2005~ISSN_1392-3137.N_3_32.PG_83-88
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.81 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

8
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.