Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40983
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorIvanauskienė, Violeta-
dc.contributor.authorJurkevičiūtė, Jurga-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T18:51:53Z-
dc.date.available2018-10-06T18:51:53Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.issn16484789-
dc.identifier.otherVDU02-000006384-
dc.identifier.urihttp://www.mruni.eu/upload/iblock/443/9_ivanauskiene_jurkeviciute.pdf-
dc.identifier.urihttp://www.mruni.eu/upload/iblock/443/9_ivanauskiene_jurkeviciute.pdf-
dc.description.abstractTeisiniai dokumentai (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, 2003; Vaiko teisių konvencija, 1989) numato pagrindinius principus ir vertybes, kuriomis turi būti vadovaujamasi švietimo įstaigose. Švietimo strateginės nuostatos reglamentuoja kiekvieno mokinio teisę įgyti kokybišką išsilavinimą. Deja, švietimo institucijose ne visada vyrauja tinkama socialinė psichologinė atmosfera, suteikianti galimybę įgyti reikiamų žinių, ugdytis gyvenime reikalingus gebėjimus: socialinę kompetenciją, komunikacinius gebėjimus. Ne visada pavyksta užtikrinti mokinių pagrindines žmogiškąsias teises į orumą, asmens apsaugą bei neliečiamumą, nes beveik kiekvienoje klasėje yra mokinių, kuriuos visi atstumia. Atstūmimas klasėje pasireiškia tyčiojimusi ir įvairiomis priekabiavimo prie kai kurių klasės mokinių formomis: erzinimu, pravardžiavimu, verbaline agresija, apkalbų skleidimu, bjauriais užrašais, ignoravimu. Šio straipsnio tikslas – atskleisti paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūrio į klasės atstumtuosius ypatumus, aptarti atstumtųjų mokymosi vertinimą, žinojimą apie savo gabumus, užklasinę veiklą bei nustatyti, kaip jie bendrauja ir elgiasi įžeidinėjami. Tyrime dalyvavo 112 aštuntų devintų klasių moksleivių iš trijų Kauno bendrojo lavinimo mokyklų. Atskleisti paauglių, besimokančių bendrojo lavinimo mokykloje, požiūrio į klasės atstumtuosius ypatumai leidžia daryti prielaidą, kad aplinka, kurioje klasės atstumtieji praleidžia didžiąją dalį dienos, nėra jiems saugilt
dc.description.abstractThe legal documents (The Lithuania Republic education law, 2003; Children's convention, 1989) provide for the main principles and values, which should be followed in the education institutions. Strategic rules of education regulate every pupil's right to get qualitative development. However, not always in education institutions prevail social-psychological atmosphere which gives possibility to develop needful skills for life: social competence, communication skills, to gain necessary knowledge.[...]en
dc.description.sponsorshipMykolo Romerio universitetas-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 78-84-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofSocialinis darbas : mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universiteto leidykla, 2005, nr. 4(2)-
dc.subjectPaaugliailt
dc.subjectBendraamžiailt
dc.subjectAtstumtiejilt
dc.subjectPriekabiavimaslt
dc.subjectPravardžiavimaslt
dc.subjectApkalbinėjimaslt
dc.subjectĮžeidinėjimaslt
dc.subjectInsultingen
dc.subjectTeenagersen
dc.subjectExclusionen
dc.subjectMolestationen
dc.subjectNicknamingen
dc.subjectSlander spreadingen
dc.subject.otherSociologija / Sociology (S005)-
dc.titlePaauglių požiūrio į savo klasės atstumtuosius ypatumailt
dc.title.alternativePeculiarities of Adolescents’ Attitude towards their Classmates Excluded from the Classen
dc.typeStraipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)-
dc.date.updated2015-01-20T12:30Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "62076"}, "publisher": {"other": ["Mykolo Romerio universiteto leidykla"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1648-4789"], "code": "S5", "subject": ["S005"], "url": ["http://www.mruni.eu/upload/iblock/443/9_ivanauskiene_jurkeviciute.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 7, "sheets": 0.5, "timestamp": "20150120123053.0", "account": {"year": 2005, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 2, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.25, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1"}, {"create": false, "contribution": 0.25, "name": "Mykolo Romerio universitetas", "id": "111951726"}], "id": "751EAC16043270E9B6D99778132FE611", "lname": "Ivanauskienė", "fname": "Violeta", "status": "1", "orcid": "0000-0001-5499-8396", "name": "Ivanauskienė, Violeta"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "0"}], "id": "A8D526524CD52B2786E28F356D8C939D", "lname": "Jurkevičiūtė", "fname": "Jurga", "status": "0", "name": "Jurkevičiūtė, Jurga"}]}-
local.typeS-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptSocialinio darbo katedra-
crisitem.author.deptVytauto Didžiojo universitetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Files in This Item:
marc.xml9.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

154
checked on May 31, 2020

Download(s)

12
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.