Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40775
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pukenis, Robertas
Title: Bažnyčios turtų administravimas Lietuvos Respublikoje
Other Title: Administration of the Church property in the Republic of Lithuania
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 68 (2011)
Extent: p. 114-128
Date: 2011
Keywords: Bažnytiniai turtai;Bažnyčia;Civiliniai įstatymai;Kanonai;Church property;Church;Civil laws;Canons
Abstract: Straipsnyje apžvelgiama Bažnyčios doktrina bažnytinių turtų atžvilgiu. Bažnyčiai, vykdančiai apaštališkąją misiją, reikalingos materialinės priemonės. Tiek visas Bažnyčios magisteriumas, tiek bažnytinės teisės kanonai nurodo, kad dvasininkai kukliai naudotųsi materialinėmis gėrybėmis, kad visa bažnytinių turtų apskaita būtų skaidri ir juo naudojamasi nustatyta tvarka. Bažnyčios misija yra dvasinė, o materialinės vertybės reikalingos kultui, dvasininkams išlaikyti ir geriems darbams – šelpti vargšus. Kaip žinoma, Bažnyčia daug nusipelniusi globodama mokslą, meną ir kultūrą, ji yra įsteigusi universitetų. Straipsnyje aptariamos naujos institucijos, įsteigtos po II Vatikano susirinkimo – tai ekonomo institucija vyskupijoje, vyskupijos ekonominė taryba ir parapijos ekonominė taryba. Analizuojamas pasauliečių vaidmuo, administruojant bažnytinius turtus. KTK keliolika kanonų įpareigoja, kad Bažnyčios turtų administratoriai laikytųsi tos šalies civilinių įstatymų, jeigu šie neprieštarauja prigimtinei teisei. Lietuvos Respublikoje buvo sprendžiama bažnytinio turto grąžinimo problema. Mūsų šalies įstatymai pripažįsta juridinio asmens statusą religinėms bendruomenėms, jeigu jos pateikiamos užregistruoti įstatymų numatyta tvarka
Church doctrine concerning church property is discussed in this article. The Church needs material means in implementing its apostolic mission. Church magisterial and legal canons declare that priests use material wealth modestly. Transparency and a determined order should exist in all accounts of all church property. The mission of the church is based on spiritual values; material ones are needed to maintain the cult, the priests and do good works – to support those in need. Church did much to support science, art and culture. It established many universities. The article also discusses the new institutions, established after the IInd Vatican Meeting: the activity of a purser in the Diocese, economical services in the Diocese and economical services in the Parish. The role of ordinary people in administrating Church property is also touched upon. Several canons require that the administrators of Church property obey the civil laws of that country, if they do not contradict the birthright. Inescapably, we face the problems of property return in the Republic of Lithuania. The laws of the democratic Republic of Lithuania consider religious communities as juridical persons. The main laws of civil authorities provide information about the return of Church property and its use for the Church
Internet: http://www.litlogos.eu/L68/Logos68_114_128_Pukenis.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.19 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

148
checked on Jan 5, 2020

Download(s)

10
checked on Jan 5, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.