Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40181
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Grigaliūnaitė, Viktorija;Pilelienė, Lina
Title: Interaction between satisfaction and loyalty of Lithuanian tourists : a moderating effect of natural features
Other Title: Sąveika tarp Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo : gamtinės aplinkos įtaka
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai : mokslo darbai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development. Kauno raj. : Akademija, T. 36, nr. 2, 2014
Extent: p. 288-296
Date: 2014
Keywords: Lietuvos turizmas;Turistų lojalumas;Turistų pasitenkinimas;Lithuanian tourism;Tourist satisfaction;Tourist loyalty;Natural features
Abstract: Straipsnyje analizuojama gamtinės aplinkos įtaka Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Užsienio šalių patirtis ir atliekami tyrimai pagrindžia turistų pasitenkinimo teigiamą po-veikį turistų lojalumui. Nepaisant to, ši sąveika vis dar laikoma sudėtingu reiškiniu, vertinant gali-mas papildomų egzogeninių arba endogeninių kintamųjų įtakas turistų pasitenkinimo ir lojalumo ryšiui. Gamtinė aplinka svarstoma kaip vienas tokių kintamųjų, dėl to naudinga nustatyti sąveiką tarp gamtinės aplinkos, turistų pasitenkinimo bei lojalumo. Lietuvos turistų atžvilgiu nėra mokslinių tyrimų, orientuotų būtent į šios sąveikos analizę. Straipsnio tikslas - nustatyti gamtinės aplinkos įtaką Lietuvos turistų pasitenkinimo ir lojalumo sąveikai. Siekiant straipsnio tikslo, analizuojama mokslinė literatūra, atliktas kiekybinis tyrimas ir tyrimo rezultatų analizė pasitelkiant struktūrinį lygčių modeliavimą. Tyrimo rezultate nustatoma sąsaja tarp Lietuvos turistų pasitenkinimo bei loja-lumo ir gamtinės aplinkos įtaka šiai sąsajai
The moderating effect of natural features on the effect of Lithuanian tourist satisfaction to loyalty is being analyzed in the article. Experience of foreign countries and scientific researches jus-tify the positive effect of tourist satisfaction to loyalty. Nevertheless, this effect is considered as complex due to the possibility of the endogenous or exogenous latent variables' moderating effect. Natural features of the country may be regarded as such variable. Taking into account that there is a lack of scientific researches about the moderating effect of natural features in the case of Lithuania, it is worth analyzing the interaction effect between tourist satisfaction and loyalty. The aim of the article is to determine the interaction effect between Lithuanian tourist satisfaction and loyalty re-garding natural features as a moderator variable. While achieving the aim of the article, the analysis of scientific literature is provided. Furthermore, quantitative research and the analysis of the re-search results using structural equation modelling are applied. As a research results, the interaction effect of Lithuanian tourist satisfaction to loyalty is determined and the moderating effect of natural features is assessed
Internet: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/821/845
http://vddb.library.lt/obj/LT-eLABa-0001:J.04~2014~ISSN_1822-6760.V_36.N_2.PG_288-296
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Marketingo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

11
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.