Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/40149
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Jankauskas, Vytas
Title: Karijotaičių valdžios pobūdis Podolėje XIV a. antrojoje pusėje
Other Title: The Karijotids (Karijotaičiai) policy of ruling in Podolia in the second half of the 14th century
Is part of: Colloquia Russica. Series 2. Krakow : Jagiellonian university; Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2013,T. 2 : Vidurio Rytų Europa mūšio prie Mėlynųjų Vandenų metu
Extent: p. 179-186
Date: 2013
Keywords: Karijotaičiai;Podolės žemė;14 amžius;Didžioji Lietuvos kunigaikštystė;Karijotids;Podolia;14th century;Grand Duchy of Lithuania
Abstract: Straipsnyje analizuojama, kaip ir kokiomis aplinkybėmis klostėsi Karijotaičių valdžia Podolės žemėje. Kaip teigiama naujausioje istoriografijoje, tai laikyti dinastija dinastijoje, kurioje nuosekliai buvo perduodama valdžia, su aiškiai išreikštu diarchinės valdžios pobūdžiu. Visgi, peržvelgus išlikusius šaltinius galimas ir kitoks paaiškinimas, pagristas kompleksine dokumentų ir metraštinės tradicijos analizė, leido padaryti išvada, jog teiginys apie diarchinį valdžios pobūdį Karijotaičių valdomoje Podolėje nėra iki galo pagrįstas. Ne mažiau svarbu pažymėti, jog Karijotaičiai negalėjo veikti savarankiškai ir turėjo derintis prie regione dominavusios jėgos. Didelė tikimybė, jog Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės atveju, bent keli valdas LDK turintys Karijoto sūnus buvo savotišku garantu, jog šie ir toliau liks ištikimi didžiajam kunigaikščiui. Ne mažiau svarbu pažymėti, jog tokius pačius interesus turėjo ir Lenkijos bei Vengrijos monarchai. Netiesioginė šaltinių informacija leidžia kelti tokias prielaidas
The paper analyses the issues and the circumstances of the Karijotids ruling in Podolia. According to the most recent historiography, there is a case of the dynasty in the dynasty. The political authority passed through successive dynasties, which had the clearly defined diarchic nature. However, investigating the existing sources, different explanations of the problem have occurred. They are based on a complex analysis of the documents and the chronicles. The research has led to the conclusion that the diarchic nature of the Karijotids’ ruling is not fully justified. It is important to note that the Karijotas could not act independently and had to adapt to the authorities of the region. It is probable, that in the case of the Grand Duchy of Lithuania, the Karijotas’s sons and their possessions were a kind of guarantor of their loyalty to the Grand Duke. It is equally important to note that the Polish and Hungarian monarchs had the same interests. Indirect information from different sources allows us to raise the following assumptions
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/40149
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

79
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.