Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39755
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Teisė / Law (S001)
Author(s): Meškys, Linas
Title: Juridinio asmens teisinė atsakomybė aplinkosaugos srityje : veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus
Other Title: Legal liability of legal entity in the sphere of environment protection: problem of effectiveness in the context of sustainable development
Is part of: Jurisprudencija: mokslo darbai. Vilnius : Mykolo Romerio universitetas, 2008, Nr. 3(105)
Extent: p. 67-74
Date: 2008
Keywords: Juridinis asmuo;Teisinė atsakomybė;Aplinkosauga;Legal entity;Legal liability;Environmental sphere
Abstract: 1992 m. Rio de Žaneire vykusiame Pasaulio Viršūnių susitikime, kuriame kaip savarankiška valstybė dalyvavo ir Lietuva, darnus vystymasis buvo įteisintas kaip pagrindinė ilgalaikė visuomenės vystymosi ideologija, kurios esmė - aplinkosaugos, ekonominių bei socialinių visuomenės tikslų tarpusavio kompromisas ir dama. Juridiniai asmenys, siekdami savo veiklos tikslų, neretai ekonominį tikslą iškelia aukščiau už kitus ir ne mažiau svarbius aplinkosaugos bei socialinius tikslus ir taip kėsinasi į darnaus vystymosi ideologijos įgyvendinimą. Viena iš priemonių norint užtikrinti darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimą - darnus juridinių asmenų teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje teisinis reguliavimas ir veiksmingas šio instituto taikymas. Šiame straipsnyje siekiama sistemiškai ištirti juridinio asmens teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje veiksmingumą įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus. Tuo tikslu straipsnyje pristatoma darnaus vystymosi ideologijos samprata, aptariamos juridinio asmens teisinės atsakomybės aplinkosaugos srityje rūšys bei tiriama juridinio asmens administracinės, civilinės bei baudžiamosios atsakomybės aplinkosaugos srityje veiksmingumo problematika įgyvendinant darnaus vystymosi tikslus
Industrial and other economic activity makes a big influence on environment and quite often such activity determines appearance of harm to nature. The legal entities the major activity aim of which is to seek profit become one of the principal sources of threat to environment, Legal entities striving towards organization activity aims use their economic, political and other social powers, so they are able to make a great negative or positive impact on the life of man, society and state. These objective causes determine the demand of effective legal regulation and environment protection and striving towards ensuring the coordinating of economic, social and environmental interests, i.e. realization of sustainable development aims becomes the priority direction of every state. The implementation of sustainable development the essence of which are mutual harmony and compromise of three equal value environmental, economical and social society aims creates prerequisites not to let to entrench the primacy of economic aim in respect to other aims by the same not making absolute the environment and creating conditions for coexistence of aims of equal value
Internet: http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=95545
http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/?l=95545
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas, linas@adv.lt
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

184
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

20
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.