Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39328
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Tamutienė, Ilona;Naujanienė, Rasa
Title: Senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų prieinamumo namuose patirtys
Other Title: Experiences of elderly people regarding the accessibility to social services at home
Is part of: Tiltai = Bridges = Brücken. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, nr. 4(65)
Extent: p. 63-78
Date: 2014
Keywords: Vyresnio amžiaus žmonės;Paslaugos namuose;Paslaugų prieinamumas;Older people;Care at home services;Accessibility to services
Abstract: Straipsnyje aptariami potencialaus ir realizuoto socialinių paslaugų prieinamumo namuose vyresnio amžiaus žmonėms veiksniai Lietuvos senėjimo kontekste. Prieinamumo sąvokos diskutuojamos pristatant empirinį tyrimą, kuriame taikant kokybinio tyrimo metodologiją analizuotos paslaugų gavėjų ir teikėjų patirtys. Iš viso grupinėse diskusijose dalyvavo 7 ekspertai, kurių darbas tiesiogiai siejasi su paslaugų vyresnio amžiaus asmenims teikimu, ir 11 vyresnio amžiaus asmenų, kurie naudojosi arba naudojasi socialinių paslaugų centro teikiamomis socialinėmis paslaugomis namuose. Informacijos sklaida apie paslaugas, sociokultūrinės normos, dominuojant neformaliai globai, finansinės vyresnio amžiaus asmenų galimybės pirkti paslaugas ir organizacinės sąlygos diskutuojamos straipsnyje kaip socialinių paslaugų namuose prieinamumą ribojantys ar gerinantys veiksniai
Potential and realised accessibility of older people to care at home services is discussed in the article. The concept of accessibility is discussed with presentation of empirical research that used qualitative research methodology. The experiences of care at home users and providers were analysed. Seven experts care providers and eleven care users participated in focus groups. The dissemination of information, sociocultural norms with domination of family care giving, financial possibilities of older people to buy services and issues of organization of care at home services are discussed as factors that amend accessibility of older people to care at home services and restrict it
Internet: http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Tiltai_2013_4.pdf
http://www.ku.lt/leidykla/files/2012/09/Tiltai_2013_4.pdf
Affiliation(s): Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.84 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

160
checked on Nov 1, 2019

Download(s)

16
checked on Nov 1, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.