Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39296
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kvedaravičius, Jonas;Malinauskas, Žilvinas
Title: Laikas ir vadyba
Other Title: Time and management
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, Vol. 15(4), 2008
Extent: p. 92-99
Date: 2008
Keywords: Absoliutus laikas;Laiko vadyba;Lokalus/santykinis laikas;Konkurencingumas;Sinergetika;Tinklaveika;Absolute time;Local/relative time;Time management;Competitive ability;Synergetics system;Network
Abstract: Straipsnyje remiantis sinergetikos mokslo atraktorių (pokyčių, sistemose iššaukėjų) ir koevoliucijos (lygiagrečios evoliucijos, susietose sistemose)ep teorijomis bei K. Y(These characters cannot be represented into ASCII text) evoliucijos krypčių modeliu analizuojama laiko ir laiko vadybos sąvokų kaita naujojoje tinklaveikos visuomenėje; atskiriamos absoliutaus bei lokalaus/santykinio laiko (asmeninio ir organizacijos) padėtys evoliucijos krypčių atžvilgiu. Siekiant suvokti organizaciją laiko požiūriu, pateiktas jos padėties vertinimo chaoso, laiko, atraktorių atžvilgiu metodas, kaip vienas esminių naujosios laiko vadybos principų. Tyrime pateikti sistemų (tinklo, lauko) bei atraktorių ir organizacijos (organizuotumo) principai leidžia naudoti sisteminį organizacijos kūrimo būdą, kaip vieną iš konkurencingumo lygmens didinimo atvejų, priemonių bei matuoti jo lygį santykinio laiko „praplėtimu”
This article analysis the pendulum of the concepts of time and time management in a modern society of networking, with reference to synergetics science theories of attractors and co-evolution as well as the model of self-development quadrants by K. Wilber. The authors distinguish the standings of time management and time (personal and corporate) in respect of the quadrants of self-development. In order to comprehend the organization in terms of time, the method of its state valuation in respect of chaos, time and attractors is presented as one of the substantial principles of modern management. Principles of systems (net, field), attractors and organization presented in the analysis enables the usage of systematic organization establishment method as a competitive advantage
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/23682
Affiliation(s): Ekonomikos ir vadybos fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

127
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

29
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.