Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39292
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Pažėraitė, Aušra;Mikalauskienė, Asta;Krakauskas, Mindaugas
Title: Spread of clean technologies in Lithuanian electricity sector
Other Title: Švarių technologijų paplitimas Lietuvos elektros sektoriuje
Is part of: Transformations in business and economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos. Kaunas : Vilnius university, Kaunas Faculty of Humanities, Vol. 13, no. 2(32), 2014
Extent: p. 174-187
Date: 2014
Keywords: Elektros energijos gamyba;Švarios technologijos;Skatinimo schema;Lietuva;Electricity generation;Clean technology;Promotion scheme;Lithuania
Abstract: Straipsnio tikslas - suformuluoti pagrindines atsinaujinančių išteklių paramos būdų formavimo ir taikymo kryptis. Pasaulio istorijoje buvo keletas skirtingų energetinių išteklių laikotarpių, tačiau atsiranda vis daugiau prielaidų teigti, kad esame naujos - atsinaujinančių energetikos išteklių naudojimo - eros pradžioje. ši era, kitaip nei kitos, labiau dirbtinė nei natūrali. Viena vertus, poreikis kuo plačiau naudoti švarius energijos išteklius atsirado dėl susirūpinimo aplinkosauga. Kita vertus, pastarosios technologijos daugelio pasaulio šalių rinkoms vis dar atrodo per brangios, kad būtų diegiamos be paramos. Lietuvoje atsinaujinančių išteklių naudojimo skatinimui buvo taikomos įvairios paramos schemos, bet nuo nepriklausomybės atkūrimo iki dabar atsinaujinančių išteklių panaudojimo energetikoje ženkliau padidinti nepavyko. Situacija pagerėjo tik paskutiniaisiais metais, kai buvo šiek tiek pagerintos švarių technologijų diegimo sąlygos. Nepaisant to, paramos schemų taikymo procesas yra komplikuotas, neskaidrus, nepakankamai išaiškintas visuomenei. Būtina atkreipti dėmesį, kad švarių technologijų naudojimas turi būti vertinamas plačiau nei vien tik energijos gamybos būdas. šių technologijų plėtra gali ženkliai prisidėti prie visokeriopos šalies pažangos: demokratijos stiprinimo, aplinkos tausojimo, darbo vietų kūrimo, verslumo skatinimo ir pan., ypač įtraukiant smulkųjį verslą. Tačiau tam būtina tinkamai taikyti atitinkamas paramos schemas, kurios visų pirma skatintų smulkųjį verslą, individualią ar bendruomeninę iniciatyvas. Be to, labai vertinga būtų vykdyti tyrimus, kurie atskleistų paramos schemų taikymo švarios technologijos gyvenimo cikle savitumus. Tokie tyrimai galėtų skatinti ES rėmimo politikos suvienodinimą, tai atitinkamai mažintų paramos taikymo iškraipymus tarp atskirų ES šalių
The aim of this paper is to formulate main directions to develop and implement the schemes of support for clean energy technologies. New clean energy technologies have experienced significant increase in the past several years over the world and in Lithuania as well. Unfortunately, this process is still not market driven. Significant promotion efforts shall be applied to satisfy needs for clean energy. Authors are discussing worldwide principles intended to use to develop promotion schemes for new clean technologies. Extraordinary Lithuanian experience of solar photovoltaic implementation is analyzed in the paper as well. Authors, taking into account theoretical analyses and situational insights, propose to develop clean energy promotion schemes for wider dissemination of small business, local communities and individuals. This engagement should be carried out in order to participate in the whole value creation chain not only in energy generation
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/39292
Affiliation(s): Lietuvos energetikos institutas
Marketingo katedra
Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.