Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39258
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006);Medicina / Medicine (M001)
Author(s): Miškinis, Kęstutis;Riklikienė, Olga;Kalėdienė, Ramunė;Jarašiūnaitė, Gabija
Title: Lietuvos gyventojų informuotumas ir pasitikėjimas privalomojo sveikatos draudimo sistema
Other Title: Lithuanian citizen's knowledge of and confidence in the mandatory health insurance system
Is part of: Sveikatos mokslai = Health sciences. Vilnius : "Sveikata", T. 21, nr. 4 (2011)
Extent: p. 48-61
Date: 2011
Keywords: Privalomasis sveikatos draudimas;Informuotumas;Vaistai;Sveikatos priežiūros kokybė;Mandatory health insurance;Knowledge;Confidence;Medications;Quality of health care
Abstract: Po Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo pasirinktas sveikatos priežiūros finansavimas iš esmės pakeitė Lietuvos sveikatos sistemą, kuri iš integruoto modelio perėjo į sutarčių arba draudiminės medicinos modelį. Tyrimo tikslas - ištirti nuolatinių Lietuvos gyventojų informuotumą ir pasitikėjimą privalomojo sveikatos draudimo sistema bei nustatyti reikšmingus vienerių metų pokyčius. Metodika. Pirmasis tyrimas vykdytas 2009 m., antrasis – po metų, kasmet apklausiant po 1067 nuolatinius Lietuvos gyventojus nuo 18 metų amžiaus (atsako dažnis buvo atitinkamai – 68,2 proc. ir 66,6 proc.). Apklausai naudotas tiesioginio interviu metodas. Duomenys analizuoti SPSS 16.0 for Windows programa. Statistiškai reikšmingiems skirtumams tarp sociodemografinių tiriamųjų charakteristikų nustatyti naudoti Chi kvadrato (χ²) kriterijus ir dispersinė analizė ANOVA, statistiškai reikšmingiems skirtumams tarp dviejų porinių kintamųjų nustatyti naudotas z statistinis kriterijus. Rezultatai. Gyventojų teigimu, Konstitucinė teisė į sveikatos priežiūrą daugumai jų užtikrinama tik iš dalies, tačiau per metus padaugėjo manančiųjų, jog ši teisė jiems yra visiškai garantuojama. Padaugėjo respondentų, teigiančių, kad sprendimai dėl šalies sveikatos priežiūros priimami neatsižvelgiant arba mažai atsižvelgiant į pacientų interesus. Trečdalis respondentų buvo įsitikinę, kad už visą sveikatos priežiūrą Lietuvoje reikia mokėti, legaliai arba nelegaliai, ir nurodė, kad per metus “atsilygino” vieną ar keletą kartų, dažniausiai už gydytojo-specialisto konsultaciją. Daugiau kaip 80 proc. gyventojų, ypač jauniausio ir vyriausio amžiaus, neturi informacijos apie originalius ir generinius vaistus, jų kokybę, skirtumus bei panašumus. [...]
When Lithuania regained independence, the old integrated model of state-funded health care financing was replaced by the mandatory system of health insurance. The aim of this study was to investigate knowledge of and confidence in the national mandatory health insurance system and to measure significant changes in a one year period among Lithuanian citizens. Methods. The study was based on the survey first conducted in 2009 and repeated in 2010. Both surveys included participants aged 18 and over (response rate – 68.2% and 66.6% respectively). 1067 citizens, representing the entire population of Lithuania were selected and interviewed. The data were analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS 16.0 for Windows). Chi square (χ²) test and disperse analysis ANOVA were used to determine the significant differences among socio-demographic characteristics of respondents, to measure changes between variables from 2009 to 2010 z statistical criterion was employed. The results revealed that majority of participants viewed the constitutional guarantee of the right to health service as “partially provided”, although this opinion improved in one year. During the second survey, more residents recognized that decisions regarding health care provisions were made regardless of or with little public consultation. One third of participants were convinced that all health services in Lithuania were related to out-of-pocket expenses, legally or illegally, and had made such payments once or several times within the past 12 months. More than 80% of citizens, especially the youngest and the eldest, were not aware of the differences, quality or similarities between brand name and generic medications. Almost half of the participants had no understanding of how The National Health Insurance Fund is used and nearly 30% confounds health insurance with social insurance. [...]
Internet: http://sm-hs.eu/index.php/smhs/article/view/100
Affiliation(s): Lietuvos sveikatos mokslų universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.