Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39242
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Buračas, Antanas
Title: On paradigm of metaeconomics : essence and sence
Other Title: Metaekonomikos paradigma: jos esmė ir prasmė
Is part of: Organizacijų vadyba : sisteminiai tyrimai. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2004, nr. 29
Extent: p. 21-35
Date: 2004
Abstract: Straipsnis skirtas pagrįsti metaekonomikai kaip sisteminiam metateoriniam dariniui, apibendrinančiam bei formuojančiam metodologines nuostatas ekonominių mokslų bei tyrimų srityje. Darbe taikomi metodai daugiausia remiasi intelektiniais tiek esamų, tiek ir hipotetinių ekonomikos konstruktų apibendrinimais, orientuotais į globalizacijos bei informacinių technologijų keliamus uždavinius. Šiuo kontekstu metaekonomika pagrindžia bendruosius ir specifinius ekonominių mokslų principus bei kriterijus, nustato jų subordinacijos logiką bei jų skirtumus nuo kitų socialinių mokslų, sąsajas su vadyba, sociologija, politologija, psichologija, demografija ir pan. Metaekonomika konceptualizuoja bendrąsias pažintines bei ontologines nuostatas ekonominės veiklos ir jos tyrimų santykiu. Straipsnyje metaekonominės nuostatos konkretinamos ekonominės veiklos socialinių preferencijų pavyzdžiu
The study is devoted to metaeconomics as a systemic metatheoretical construct generalizing methodological approaches in the economic sciences and researches. The means used in the study are mostly intellectual generalizations based on the study of economic constructs both existing and hypothetical oriented to future tasks under globalization and informatics technologies. In this context metaeconomics determines the general and specific principles and criteria of economic sciences, the order of their subordination and their distinction from other social sciences, interrelations with management, sociology, politology, psychology, and demography and etc. Metaeconomics conceptualizes the main epistemological and ontological positions (approaches) to the relation between the economic activity and its researches. Some metaeconomic approaches are specified, in particular, interpreting social preferences within the economic activity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/39242
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

75
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.