Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39229
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žirgutis, Vytautas
Title: Organization management assessing stakeholder influence
Other Title: Organizacijų valdymas įvertinant įtakos grupių poveikį
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, Vol. 15(4), 2008
Extent: p. 218-224
Date: 2008
Keywords: Itakos grupės;Įtakos grupių veiklos prielaidos;Priemonės;Rezultatai ir pasekmės;Strateginis valdymas;Organizacijų valdymo efektyvumas;Results and the subsequences of stakeholders’ activity;Stakeholders;Means;Presumptions;Strategic management;Efficiency of organizations’ management
Abstract: Praėjusio amžiaus pabaigoje susiformavo įtakos grupių judėjimas, kuris pagal savo svarbą ir įtaką organizacijų vystymuisi yra gretinamas su tokiais fenomenais kaip globalizacija ar sparti informacinių technologijų raida. Įvairios strateginio valdymo mokyklos savo postulatuose atsižvelgia į šią įtaką; vis daugiau vadybos mokslo atstovų nagrinėja įtakos grupių judėjimą. Galima pastebėti tendenciją – kuo modernesnis požiūris į organizacijų valdymą, tuo daugiau dėmesio yra skiriama šiam fenomenui. Nepaisant didėjančio dėmesio įtakos grupių poveikiui organizacijų valdymui ir vystymuisi, įtakos grupių teorija dar nėra pakankamai susiformavusi. Mokslinės literatūros analizė ir valdymo praktikos pasikeitimai leidžia daryti prielaidą apie egzistuojančios valdymo paradigmos poslinkius ir transformacijas tiek teoriniu, tiek praktiniu lygmenimis. Vadybos teoretikai yra priversti atsižvelgti į vadybos praktikos evoliuciją ir aprėpti naujus fenomenus arba pripažinti naują šių fenomenų reikšmę. Įtakos grupių veikla ūkio subjektus, kurių tikslai išreiškiami ekonominėmis kategorijomis, verčia prisiimti antropocentrinių sistemų bruožus, taip pakeisdama jų funkcionavimo principus, metodus, nuostatas ir tikslines orientacijas. Ši veikla sukelia organizacijų funkcionavimo aplinkos turbulentiškumą, reikalaudama vertinti šiuos pasikeitimus ir atsižvelgti į juos valdant organizacijas. Tam tikra prasme, esant aktyviai įtakos grupių veiklai ir neteisingam organizacijų strateginiam atsakui, valdymo sprendimai iš esmės yra priimami už organizacijos valdymo ribų, o organizacijų vadovams lieka tik sprendimo akceptavimo ir įgyvendinimo vaidmuo
The movement of stakeholders was formed at the end of previous century. Considering the importance and influence on development of organizations, this movement is compared to such phenomenon as globalization or rapid evolution of information technologies. Various schools of strategic management take into account this influence at their postulates; representatives of science of management analyze the movement of stakeholders more and more. There is noticed tendency – the more modern attitude to the management of organization the more attention is devoted to this phenomenon. Despite the rising attention to the stakeholders’ influence on the management of organizations the theory of stakeholders is not fully formed yet. The analyses of management literature and the changes of management practice allow making assumption about the existing management paradigm changes and transformations on both theoretical and practical levels. Theorists of management are forced to consider the evolution of management practice and involve new phenomenon or acknowledge significance of these new phenomenon. The activity of stakeholders force economy subjects, which purposes are expressed by economical categories, undertake features of anthropocentric systems in such way changing their principles of behaviour, methods, regulation and purposive orientations. This activity causes turbulence of organizations’ activity environment and at the same time demands to evaluate these changes and consider them when managing organizations. In a manner of peaking, decisions of management essentially are taken beyond the limits of management of organization and executives of organizations are left the role of decision acceptance and realization, when the activity of stakeholders is active and strategic response of organization is wrong
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/23682
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml12.9 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

74
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.