Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/39025
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Kazlauskienė, Asta;Raškinis, Gailius
Title: Intervokaliniai priebalsiai : trinarės, keturnarės ir penkianarės grupės
Other Title: Intervocalic consonants : 3-nomial, 4-nomial, and 5-nomial clusters
Is part of: Kalbų studijos = Studies about languages. Kaunas : Technologija, 2008, Nr. 13
Extent: p. 51-59
Date: 2008
Keywords: Priebalsių samplaika;Intervokalinė;Priebalsis;Pučiamasis;Sprogstamasis;Sklandusis;Afrikata;Skiemuo;Consonant cluster;Inter-vocal;Consonant;Fricative;Plosive;Sonorant;Affricate;Syllable
Abstract: Bendrieji lietuvių kalbos priebalsių sintagminiai ryšiai aprašyti A. Pupkio, A. Girdenio. Šiame straipsnyje analizuojami trinariai, keturnariai, penkianariai tarpbalsiniai segmentai, kurie nėra labai dažni: jie sudaro vos 4 % visų intervokalinių priebalsių. Tyrimo tikslas: nustatyti, kokios konkrečių priebalsių samplaikos realiai egzistuoja lietuvių kalboje. Tiriamąją medžiagą sudaro 3 milijonai priebalsių samplaikų iš Vytauto Didžiojo universiteto Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno. Kaip rodo rezultatai, rasta visų teoriškai įmanomų trinarių samplaikų pavyzdžių, tačiau jų vartojimo dažnumas labai skiriasi. Daugiau nei pusę visų atvejų sudaro RTR, TST, RST samplaikos. Samplaikos, kai greta vartojami to paties poklasio priebalsiai, retos. Paprastai linkstama derinti gretimos artikuliacijos vietos priebalsius, priešakinių priebalsių deriniai dažnesni. RTST, TSTR, RTSR, RSTR tipo samplaikos sudaro 95 % visų keturnarių priebalsių junginių, kitokio tipo samplaikų rasta tik pavienių pavyzdžių. Trinarėse ir keturnarėse samplaikose akivaizdžiai vyrauja duslieji priebalsiai. Gana dažnai keturi gretimi priebalsiai sudaro sunkiau ištariamą junginį, kuriame greta yra skirtingos tarimo vietos priebalsių. Penkianarės priebalsių samplaikos visiškai nebūdingos lietuvių kalbai. Keturnarės ir penkianarės samplaikos pasitaiko tik morfemų sandūroje. Straipsnyje aprašomo tyrimo rezultatai aktualūs ne tik lingvistams, jie turi ir taikomąjį pobūdį: jais galėtų remtis ir logopedai, ir kalbos technologijų kūrėjai
General syntagmatic relationships of Lithuanian consonants are described by A. Pupkis and A. Girdenis. This paper focuses on 3-nomial, 4-nomial, and 5-nomial clusters of intervocalic consonants. Such clusters are rare and comprise just 4% of all intervocalic consonant clusters. The goal of our investigations was to measure the actual usage of consonant cluster types in Lithuanian. Our investigations were based on the data of 3 million consonant clusters taken from the Text corpus of Contemporary Lithuanian language at VMU. The investigations showed that all theoretically possible consonant cluster types are present in Lithuanian. However, their frequency significantly differs. RTR, TST and RST type clusters comprise more than a half of all investigated cases. Clusters having consonants of the same class (T, S, or R) adjacently are rare. It is common that adjacent consonants have the similar place of articulation. Clusters of front consonants are more frequent. RTST, TSTR, RTSR, RSTR type consonant clusters represent 95 % of all 4-nomial consonant clusters. Only isolated samples representing other 4-nomial clusters were found. 3-nomial and 4-nomial consonant clusters are clearly dominated by unvoiced consonants. It is common to find 4-nomial clusters which are hard to pronounce because of they contain adjacent consonants differing by their place of articulation. 5-nomial clusters are not common to Lithuanian. 4-nomial and 5-nomial clusters are discovered only at the morphemic boundaries. The results presented in this paper might interest not only for linguists. They might have practical value both for speech therapists and language technology engineers
Internet: http://www.kalbos.lt/archyvas3.html
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

8
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.