Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38977
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Žeimavičius, Kęstutis;Snieškienė, Vilija;Vaisvalavičius, Rimantas;Stankevičienė, Antanina
Title: Sumedėjusių augalų būklės ir edafinių sąlygų tyrimai Alytaus miesto želdynuose
Other Title: Investigations of wooden plant condition and edaphic characteristics of Alytus town greenery
Is part of: Žemės ūkio mokslai. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 18, nr. 1 (2011)
Extent: p. 15-21
Date: 2011
Keywords: Alytus;Aplinkos sąlygos;Želdynai;Miesto želdiniai;Dirvožemis;Būklė;Alytus;Environmental conditions;Greenery;Town greenery;Soil;Soil conditions
Abstract: Pateikiami 2009–2010 m. Alytaus miesto skirtingo tipo želdynuose atliktos medžių būklę ir jų augimo sąlygas apibūdinančių rodiklių stebėsenos rezultatai. Tai dalis darbų siekiant išsaugoti ir sukurti (įveisti) naujus miesto želdynus, juos prižiūrėti kaip estetiškai, ekologiškai, istoriškai ir kultūrai svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuojant visavertę žaliųjų teritorijų sistemą. Nustatyta, kad Alytaus miesto parkuose želdiniai auga sąlyginai natūraliame dirvožemyje ir aplinkos sąlygos čia jiems yra palankios. Mažiau palankios jos yra gatvių želdiniams – nors cheminio dirvožemio užterštumo Cl ir Na nenustatyta, tačiau svarbių augalams augti maisto medžiagų (K, Ca ir Mg) jame yra labai mažai. Be to, šarmiškoje aplinkoje (kai pH gerokai didesnis nei 7) ir šių nedidelių minėtų cheminių elementų kiekių pasisavinimas gali būti pasunkėjęs. Vyraujančios rūšies – mažalapės liepos (Tilia cordata Mill.) medžių būklė blogesnė gatvių želdiniuose negu rekreaciniuose želdynuose. 2010 m. stebėtas grybinių ligų ant medžių lapų išplitimas parkuose ir skveruose. Aptikta 17 rūšių ligų sukėlėjų ir 14 rūšių kenkėjų, turinčių neigiamą įtaką augalų būklei
Investigations (2009–2010) were carried out in the Alytus town in order to examine its greenery state and growth conditions as part of activities designed to preserve as well as to plant new greenery as an aesthetic, ecological, historically and culturally significant element of the landscape. The soil conditions for trees have been found to be quite beneficient so that greenery in Alytus parks vegetates in rather natural soil conditions. Not so favourable are conditions for the greenery near streets: although no risk of soil chemical pollution with Cl and Na was determined, there soil was found to contain too small quantities of such important nutrients as K, Ca and Mg. Besides, pH here is above 7, and this alkaline environment might complicate the uptake of these chemical elements by the plants. The predominant variety among the town greenery is linden (Tilia cordata Mill.), and in the streets it looks worse if compared with trees growing in the recreation (park) zone.[...]
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/1392-0200/2011/1/15-21.pdf
Affiliation(s): Botanikos sodas
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.