Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38875
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Jonkus, Dalius
Title: Transcendencijos samprata Husserlio fenomenologijoje : atmintis ir kitas
Other Title: The concept of transcendence in Husselian phenomenology: memory and the Other
Is part of: Žmogus ir žodis : mokslo darbai. Filosofija. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas, T. 10, nr. 4 (2008)
Extent: p. 32-38
Date: 2008
Keywords: Husserlis, Edmundas;Dviguba redukcija;Atmintis;Kitas;Trancendencija;Husserl, Edmund;Memory;Other;Transcendence;Double reduction
Abstract: Edmundas Husserlis atmeta radikalios transcendencijos sampratą. Transcendentiniai patirties atžvilgiu yra tik tie dalykai, kurie neturi su patirtimi jokio santykio. Visi kiti dalykai yra tiesiogiai ar netiesiogiai implikuoti patirtyje. Atmintis fenomenologiškai aprašoma kaip implikuojančios patirties modelis. Pasitelkdami dvigubos redukcijos sampratą galime geriau suprasti kaip praeities išgyvenimai aktualizuojasi dabartiniuose. Atlikdami dvigubą redukciją praeities sąmonės atžvilgiu mes aptinkame, jog, pirma, prisiminimuose mes susigrąžiname ne pačius daiktus, bet jų išgyvenimus. Antra, mes suvokiame šiuos prisiminimų dėka aktualizuotus išgyvenimus kaip duotus dabartinių išgyvenimų kontekste. Jei atmintis negali būti laikoma praeities transcendencijos reprezentacija, tai ji turėtų būti suvokiama kaip transcendencija imanencijoje. Šį transcendencijos imanencijoje modelį Husserlis taiko aprašydamas ne tik atmintį, bet ir intersubjektyumą
Edmund Husserl dismisses the concept of radical transcendence. With regard to experience only those things are transcendental that do not have any relation with experience. Memory is phenomenologically described as a model of the experience that implicates. With the help of the concept of double reduction we can better understand how the experiences of the past are actualized in the present ones. By achieving double reduction with regard to the consciousness of the past we discover that, firstly, in reminiscences we do not get back to the things themselves, but only to the experiences of them. Secondly, we are aware of these experiences that are actualized by reminiscences as given in the context of the present experiences. If memory can not be regarded the representation of the transcendence of the past, then it should be understood as a transcendence in immanence. Husserl applies this model of transcendence in immanence when he describes not only memory, but also intersubjectivity
Internet: http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/filosofija/2008/Filosofija.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.