Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38551
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Mažeikis, Gintautas
Title: Ekscentriškoji europa ir tikėjimo propaganda : apmąstymai apie XVII–XVIII a. "Katalikų Bažnyčios tikėjimo propagandos kongregaciją" ir jos veiklos įtaką europinei Lietuvos tapatybei
Other Title: Eccentric europe and propaganda of faith: considerations about "Sacra Congregatio de propaganda fide" and its influence on the European identity of Lithuania in XVII–XVIII centuries
Is part of: Religija ir kultūra: mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla., T. 4 (2007) 2008
Extent: p. 75-92
Date: 2008
Keywords: Katalikų Bažnyčia;Tikėjimo propaganda;Propagandos subjektas;Evangelizacija;Jėzuitai;Oratorystė;Edukacija;Catholic church;Catholic orders;Propagand;Subject of propaganda;Evangelization;Jesuits;Rhetoric;Education
Abstract: Straipsnis remiasi nuostata, kad propaganda yra ne tik manipuliacijos, bet ir motyvacijos, subjekto formavimo, kultūrinių tapatybių saugos priemonė ir užtikrina ne tik valdančiųjų klasių, religijų, bet ir civilizacinį tęstinumą. Dažniausiai propaganda, siekdama formuoti sau palankų subjektą, jo tapatybę, remiasi edukacine veikla, kuri geriausiai ilgalaikiu požiūriu atitinka propagandos siekius. Būtent tokia prasme straipsnyje nagrinėjama Sacra Congregatio de Propaganda Fide tikslai, jų sąsajos su jėzuitų ordinu ir jo veikla XVIII a. Lietuvoje steigiant misijas, mokyklas, kolegijas, universitetą. Kartu, remiantis R. Brague prielaida apie tai, kad Europos tapatybė buvo formuojama jos paribiuose, kur aiškiausiai apibrėžiami kultūriniai, religiniai, ideologiniai skirtumai, parodoma, kad jėzuitų ordinas formavo LDK gyventojų europietišką tapatybę, kuri buvo nuosekliai naikinama po 1795 metų paskutinio Lietuvos–Lenkijos valstybės padalijimo. Straipsnyje pastebima, kad XVII–XVIII amžiaus Vatikano propagandos doktrina rėmėsi iš esmės renesansinės kilmės nuostatomis, apie tai, kad krikščioniškasis lavinimas, susietas su oratoriniais menais ir kalbiniu įkvėpimu, geriausiu būdu tarnauja evangelizacijai, tačiau kartu pastebima, kad jėzuitai, siekdami savo tikslų, turėjo nuolatos vykdyti ir aktyvią pasaulietinę ir tarp ordinų politinę veiklą
The main thesis about common European identity is based on the maintaining of R. Brague that identities are formed on the borders. The main power for forming self consciousness of local people as Europeans was propaganda. Propaganda is considered as systemic, rational, long-term persuasions of thinking and self evaluation of people. Propaganda seeks to construct the discourse or propaganda subject and legitimate its suggestion and behavior. The Vatican institution of propaganda was formed by popes Gregory XIII and Gregory XV. Finally Congregatio de propaganda fide was established in 1622. The firsts principles of propaganda idea were directly related to the Renaissance Studia humanitatis. P. Neri and his Congregatio oratorium continued Florence’s Christian humanism and ecstatic rhetoric of G. Sovanarola. Neri also continued some ideas of L. Valla about rhetoric manifestation of the truth. Gregory XIII supported movement and ideas of Neri. From the other side he was a patron of Society of Jesus and he established first propaganda commission for the providing of Catholic faith on the borders of European world. Gregory XIII initiated propaganda through spreading of Jesuit’s and other Christian order’s missions, colleges, universities.[...]
Internet: http://www.leidykla.eu/fileadmin/Religija_ir_kultura/2007_4/75-92.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

123
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.