Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38541
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Danilevičius, Eugenijus
Title: Mokytojo pašaukimas – meilės dialogo įbūtinimas
Other Title: Teacher vocation – the implementation of love dialog
Is part of: LOGOS. Vilnius : Visuomeninė organizacija "LOGOS", 79 (2014)
Extent: p. 153-162
Date: 2014
Keywords: Mokytojo pašaukimas;Meilės dialogas;Meilės dialogo įbūtinimas;Meilės dialogo kūrimo kompetencija;Teacher' vocation;Love dialog;Love dialog implementation;Development of love dialog competence
Abstract: Straipsnyje teoriškai pagrindžiama mokytojo pašaukimo teologinio aspekto svarba, pristatomas mokytojų meilės dialogo kūrimo kompetencijos svarbos neįvertinimo probleminis medis ir numatomi šios problemos mažinimo būdai. Atrasta nauja meilės dialogo kūrimo kompetencija, kuri priskiriama bendrosioms kompetencijoms. Teoriškai pagrįstas šios kompetencijos reikalingumas, taip pat siūloma įtraukti ją į Pedagogų rengimo standartus. Rekomenduojama į pedagogų rengimo ir mokytojų profesinio tobulinimo programų mokymo turinį įdiegti papildomas meilės dialogo kultūrą puoselėjančias priemones ir tuo padėti mokytojams/dėstytojams įgyti meilės dialogo kūrimo kompetenciją. Straipsnio pabaigoje pateiktos teoriškai pagrįstos šio tyrimo išvados
The paper theoretically grounds the significance of theological aspect of teacher vocation, presents analysis of problem of the lack of value of the development of love dialog competence and designs the reduction strategy of this problem. The research finds a new competence of the development of love dialog. This competence was subsumed to the core competencies. The paper theoretically grounds the significance of this competence and practically recommends it to incorporate to the professional standards. Orienting to the provision of the development of love dialog competence, Pedagogues qualification centers employees are recommended to develop a separate qualification upgrading module for teachers. According to this module, higher schools would prepare teachers who are able to teach a special subject providing the development of love dialog competence at education institutions. The main conclusions of this theoretical research are given in the end of this paper
Internet: http://litlogos.eu/L79/Logos_79_153_162_Danilevicius.pdf
Affiliation(s): Religijos studijų katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.