Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38390
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Pranckevičienė, Aistė;Pročkytė, Ingrida;Gustainienė, Loreta
Title: Priežasčių gyventi klausimyno paaugliams (RFL-A) psichometrinių charakteristikų įvertinimas 9-12 klasių mokinių grupėje
Other Title: Psychometric characteristics of reasons for living questionnaire for adolescents (rfl -a) in a sample of 9–12 grade schoolchildren
Is part of: Visuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2011, nr. 2(53)
Extent: p. 93-101
Date: 2011
Keywords: Paauglystė;Savižudybė;Priežastys gyventi;Priežasčių gyventi klausimynas paaugliams;Adolescence;Suicide;Reasons for living;The reasons for living inventory for adolescents
Abstract: Tyrimo tikslas – įvertinti paauglių priežasčių gyventi lietuviškos versijos RFL-A klausimyno psichometrines charakteristikas 9–12 klasių mokinių grupėje. Medžiaga ir metodai. Atliekant tyrimą dalyvavo 672 Kauno miesto, Kauno rajono ir Šiaulių mokyklų 9–12 klasių mokiniai, iš kurių 347 (51,6 proc.) vaikinai ir 325 (48,4 proc.) merginos. Tyrime taikyta priežasčių gyventi klausimyno versija paaugliams (RFL-A), kurią sudaro 32 teiginiai, atitinkantys penkias motyvų gyventi grupes [1]. Dalis Kauno miesto moksleivių (N = 62) jį pildė pakartotinai. Rezultatai. Paauglių priežasčių gyventi klausimyno RFL-A lietuviškoji versija pasižymi aukštu vidiniu suderinamumu (Cronbacho alfa pasiskirsto intervalu 0,84–0,95), aukšto – vidutinio stiprumo skalių pastovumu (koreliacija tarp dviejų matavimų svyravo tarp 0,78–0,58). Paauglių priežasčių gyventi klausimyno lietuviškoji versija yra artima originaliai autorių paauglių priežasčių gyventi klausimyno struktūrai, t. y. išskiriami veiksniai beveik atitinka penkias – šeimos palaikymo, draugų palaikymo, optimistinio požiūrio į ateitį, pozityvaus požiūrio į save ir savižudybės baimės – skales, kas rodo gerą klausimyno konstrukcinį validumą. Nustatytas nepakankamas paauglių priežasčių gyventi lietuviškosios versijos duomenų ir modelio suderinamumas (CFI = 0,91; TLI = 0,90; RMSEA = 0,06), tačiau tokie rezultatai psichologinių priemonių tyrimuose yra įprasti. Išvados. Rezultatai patvirtina paauglių priežasčių gyventi RFL-A klausimyno lietuviškosios versijos vidinį validumą ir patikimumą. Metodas gali būti naudingas tiek moksliniuose paauglių savižudybių tyrimuose, tiek klinikinėje psichologo praktikoje
The aim of this investigation is to evaluate psychometric properties of Lithuanian RFL-A version among 9–12 grade schoolchildren. Methods and material. 672 schoolchildren (347 (51.6 %) males and 325 (48.4 %) females) from Kaunas city, Kaunas district and Siauliai completed The Reasons for Living Inventory for Adolescents (RFL-A), which consists of 32 statements – 5 reasons for living scales [1]. Some schoolchildren (N = 62) from Kaunas completed it twice. Results. Results of the study revealed that Lithuanian version of RFL-A had high internal consistency (Cronbach alfa between 0.84–0.95), high – medium scale stability (correlations between test and retest ranged from, 0.78 to 0.58). The factor structure of the inventory showed great similarities with the original version of RFL-A. Confirmatory factor analysis showed best 5 oblique factor model and data fit, although consistency was insufficient (CFI = 0.91; TLI = 0.90; RMSEA = 0.06). Conclusion. The Lithuanian version of RFL-A showed adequate psychometric properties. The instrument can be useful instrument in teenager suicidal behavior research and also clinical practice
Internet: http://www.hi.lt/images/Sveikata_2(53)-maketas.pdf
Affiliation(s): Psichologijos katedra
Socialinių mokslų fakultetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

95
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.