Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38345
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žukauskas, Pranas;Zakarevičius, Povilas
Title: Time management of managers in eu countries
Other Title: Vadovų laiko valdymas ES šalyse
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2008, Vol. 12(1)
Extent: p. 192-199
Date: 2008
Keywords: Žmogiškieji ištekliai;Vadovai;Kaimo įmonės;Laiko valdymas;ES šalys;Human resources;Time Management;Managers;Rural Companies;EU countries
Abstract: Straipsnis skirtas organizacijų vadovų laiko valdymo tyrimams kai kuriose Europos Sąjungos šalyse. Tyrimai buvo atliekami Didžiojoje Britanijoje, Vokietijoje, Maltoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Tyrimams buvo naudota metodika, kurią, dalyvaujant straipsnio autoriams, parengė Europos vadybos asociacijos kūrybinė grupė ir kiekvienoje iš tyrinėtų šalių buvo naudojamos minėtos asociacijos narių duomenų bazės – buvo apklausiami aukščiausio ir viduriniojo lygmens vadovai. Tyrimai buvo atliekami įvairiuose ūkio sektoriuose, ypač didelį dėmesį skiriant žemės ūkio ir kaimo verslų įmonių vadovų darbo laiko analizei. Įgyvendinat darbo tikslus, atskirose ES šalyse buvo tyrinėta vadovų dienos struktūra, jų verslo komandiruočių dažnumas ir trukmė bei darbo dienos laiko elementai. Tyrimo rezultatai, viena vertus, parodė didelius laiko valdymo veiksnių panašumus, antra vertus, atskleidė kai kuriuos skirtumus atskirose šalyse. Tyrimo rezultatai ir jų lyginimas parodė, kad nors ir egzistuoja kultūriniai skirtumai tarp atskirų ES šalių, daugelio jų organizacijų vadovų laiko valdymo veiksniai paklūsta bendriems dėsningumams
The paper scrutinizes the problem of examining managers’ time management factors in some EU countries. Research was conducted in United Kingdom, Germany, Malta, Spain and Lithuania. Methodology developed by creative group of European Management Association in cooperation with the authors of this paper was applied in the research. Middle and senior managers were examined. Research was conducted in different sectors of the national economies. A lot of attention was paid for the examining managers from rural sector in different countries. The research results indicated large similarities of factors impacting the time management of managers in EU countries, on the other hand, areas of divergence between the countries were found
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/18196
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

81
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.