Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38284
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Glemža, Liudas
Title: Vilniaus miesto ir pilies ryšiai XVI-XVIII a
Other Title: Relations between the town of Vilnius and the Castle in the 16th-18th century
Is part of: Vilniaus Žemutinė pilis XIV a. - XIX a. pradžioje : 2005-2006 m. tyrimai / sudarytojas L. Glemža. Vilnius : Pilių tyrimo centras "Lietuvos pilys", 2007
Extent: p. 53-80
Date: 2007
Keywords: Lietuvos Didžioji kunigaikštystė;Lietuvos didieji kunigaikščiai;Vilnius;Vilniaus pilis;Miestas;Great Duchy of Lihuania;Grand dukes of Lihuania;Vilnius;Vilnius castle;Vilnius city
ISBN: 9789986907176
Abstract: XVI-XVIII a. tiek pilis, tiek ir miestas buvo sudėtingi juridiniai dariniai. Pilies teritorijoje tradiciškai išskiriamos trys jurisdikos - valdovo, bažnyčios ir vaivadijos. Dar sudėtingesnė šiuo požiūriu yra Vilniaus miesto urbanistinė erdvė. Visiškai suprantama, kad straipsnio apimtis neleidžia atskleisti pilies ir miesto sąveikos, tai yra žymiai ilgesnio darbo rezultatas; be to, mus pasiekę rašytiniai šaltiniai negali atsakyti į visus rūpimus ir keliamus klausimus. Todėl straipsnyje dėmesys sutelkiamas į Vilniaus miestiečių, t. y. miesto bendruomenės, ryšius su valdovo p i l i m i . Šiai problemai atskleisti pasirinkta š a l t i n ių bazė taip pat neišvengiamai daro įtaką objektui ir straipsnyje keliamoms problemoms. Kaip analizuotinas problemas derėtų išskirti miesto jungties su pilimi klausimus, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidavimo Vilniaus pilyje aplinkybes, Vilniaus miestiečių protekcijų faktus, konfliktus tarp Vilniaus miesto ir bajoriškų institucijų, veikusių pilies teritorijoje, Vilniaus miesto ir pilies įgulos sambūvį XVII a. antrojoje pusėje. Straipsnyje iš esmės neliečiami pilies bažnytinės jurisdikos ir miesto gyventojų santykiai
In the 16th – 18th century both the castle and the city were complex juridical formations. On the territory of the castle traditionally three jurisdictions were distinguished – those of the ruler, the church and the voivodeship. The urban area of the Vilnius city is even more complex. It is obvious that the scope of the article does not allow for revealing the interrelation between the castle and the city, which would be a result of a much more lengthy study; in addition the available written sources cannot provide the answers to all the questions. Therefore the attention is dedicated to the relations between the Vilnius townspeople, i. e. the city community and the ruler’s castle. The range of sources, selected in order to reveal the problem, unavoidably influences the subject and problems, tackled upon in the article. Among the analyzed problems, the following should be highlighted: the issues of the relation between the city and the castle, the circumstances of residing of grand dukes of Lithuania in the Vilnius castle, the facts of protection of Vilnius townspeople, the conflicts between the Vilnius city and the nobility institutions, which acted on the territory of the castle and the coexistence of the Vilnius city and the castle military crew in the second half of the 17th century. The article in essence does not tackle upon the relations between the church jurisdiction of the castle and the residents of the city
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/38284
Affiliation(s): Istorijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.