Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38273
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žukauskas, Pranas;Vveinhardt, Jolita
Title: Diskriminacija kaip darbuotojų tarpusavio santykių disfunkcija
Other Title: Discrimination as a disfunction of relations among the employees
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, Vol. 14(3), 2008
Extent: p. 171-180
Date: 2008
Keywords: Darbuotojai;Tarpasmeniniai santykiai;Diskriminacija;Smurtas;Socialinis atskyrimas;Darbo santykiai;Personal;Interpersonal relations;Discrimination;Violence;Social isolation;Working relations
Abstract: Straipsnyje aptariami disfunkciškų tarpasmeninių santykių požymiai, apibrėžiama diskriminacijos darbuotojų santykiuose pramonėje ir žemės ūkyje sąvoka. Atskleidžiamas mažumos organizacijoje susidarymo mechanizmas išskiriant pagrindinius požymius ir principus. Diskriminacija darbuotojų santykiuose aptariama kaip sąmoningas socialinių ryšių silpninimas su organizacijoje egzistuojančia mažuma, įvairove ar joms priskiriamais asmenimis. Socialinis atskyrimas traktuojamas kaip psichologinis smurtas, veikiantis funkcinius darbuotojo organizmo pakitimus. Pažymima, kad organizacijose didėjant įvairovei aštrėja ir diskriminacijos darbuotojų santykiuose problema
In the article the signs of the disfunctional relations are discussed and the notion of discrimination in relations among employees is stated. It is noticed that the questions of discrimination relations, apart from the work relation questions stay beyond discussion, by both Lithuanian and foreign authors. Axiom is that the solvation of the problem usually starts after the problem acquires a name. The mechanism of minority formation together with principles and signs is revealed. Discrimination is discussed as a direct weakening of the social connections with the minority group/variety or individuals that exist in the organization. Social isolation is understood as a phychological violence that influences functional changes in the organism. It is noticed that in case of increasing variety in the organization the problem of employees‘ discrimination is increasing as well. Summing up the scientific data we can state, that discrimination as a disfunction of interelations among employees marked by psychological violence in organization, that is directed against the group or the individuals which are connected to this group and that are understood as hostile and non-tolerable. These are distorted, unhealthy relations which hurt the dignity of the individual
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/22362
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.