Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38154
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Geležinienė, Renata;Ruškus, Jonas;Blinstrubas, Artūras
Title: Mokytojų veiklos ir patirčių analizė sprendžiant emocijų ir elgesio sutrikimų turinčio mokinio problemas
Other Title: The analysis of teacher activities and experiences in solving problems of a student with emotional and behaviour difficulties (EBD)
Is part of: Specialusis ugdymas = Special education. Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008, nr. 1(18)
Extent: p. 34-45
Date: 2008
Keywords: Mokinys;Elgesio sutrikimai;Emocinis sutrikimas;Mokytojų patritis;Mokytijų veikla;EBD student;Emotional difficulties;Behaviour difficulties;Teachers activities;Teachers experiences
Abstract: Straipsnyje analizuojami kokybinio tyrimo „Mokyklų patirtis, sunkumai ir pasiekimai, sprendžiant vaikų, turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, problemas“ duomenys. Siekiant išsiaiškinti mokytojų, ugdančių emocijų ir elgesio problemų turinčius mokinius, reprezentacijas apie savo ir ugdymo(-si) proceso dalyvių (mokinio, jo šeimos, klasės draugų, kolegų) veiklą bei patirtis veiklos kontekste, sudarytas pusiau struktūruoto interviu modelis, susidedantis iš keturių kompleksinių klausimų, apimančių planavimą, veiklą, stebėjimą ir refleksiją. Tyrimo duomenys apdoroti turinio (content) analizės metodu
The article presents research, the importance of which is based on the complex need to reveal how the modern constructivist theoretical approach, legal base and teachers' activities match in everyday situations while educating a student with EBD in a mainstream school. Problem questions: what activities do teachers develop in solving the problems of a student with EBD? What real educational and problem solution experiences and challenges do teachers experience? How do they plan, implement, observe and reflect upon their activities? What interactions do they construe with EBD students, their parents and colleagues while initiating changes in the educational process? Research subject is teachers' activities and experiences in solving problems of EBD children. Research aim is to describe the activities and experiences of a teacher dealing with an EBD student. Research methods: analysis of research literature, semistructured interview, including some deep interview elements, content analysis. In order to find out representations of activities and experiences of teachers working with EBD students and other participants of educational process (student's, family, classmates, colleagues) in the context of those activities, a model of a semi-structured interview was designed consisting of 4 complex questions, involving planning, activities, observation and reflection.[...]
Internet: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2008~1367161148094
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.