Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/38013
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Dagytė, Ina
Title: Lietuvos moterys moksle : vadybiniai aspektai
Other Title: Lithuanian women in science: management facets
Is part of: Verslas: teorija ir praktika = Business: theory & practice. Vilnius : Technika, Vol. 9, iss. 1 (2008)
Extent: p. 65-72
Date: 2008
Keywords: Mokslininkų bendruomenė;Moterys mokslininkės;Lygios galimybės;Vadyba;Equal rights;Women scientists;Management;Scientists' community
Abstract: Nors moterų Lietuvos mokslininkų ir tyrėjų bendruomenėje daugėja, auga ir įvairių sričių tyrėjų susidomėjimas šia problematika, tačiau tam tikros moterų mokslininkių sociumo charakteristikos, veildos rezultatyvumas, karjerą ir pripažinimą charakterizuojantys rodildiai signalizuoja apie įvairias neišspręstas ar nepakankamai efektyviai sprendžiamas problemas, patenkančias į vadybos mokslo problematikos lauką. Straipsnyje siekiama aktualizuoti Lietuvos mokslininkių bendruomenės raidos 1990-2005 m. m. patirtį iršryškinti pozityvius bei negatyvius ypatumus, identifikuoti svarbiausias lyčių požiūriu balansuotinos Lietuvos mokslo vadybos problemas, aptarti identifikuotų problemų vadybinio sprendimo prielaidas. Darbe taikyti metodai: analizė, sintezė, stebėjimas, ekspertavimas, lyginimas, struktūravimas - padėjo atskleisti tikslingos šios srities transformacijų vadybos stygių, trūkstamas grandis vadybos organizavimo struktūroje, esminų pozityvių lyčių lygias galimybes įtvirtinančių teisės nuostatų realizavimo trukdžius. Akcentuojami besiformuojantys ir skatintini moterų bendruomenės, tarp jų ir moterų mokslininkių dalies, vadybos veiksniai ir rezultatai išryškėja per III (2000) ir IV (2005) Lietuvos moterų suvažiavimus
Though the proportion of women community in Lithuanian science and research and the interest in this phenomenon by representatives of different scientists are growing, yet the many unsolved or inefficiently solved problems, from the point of view of management, are signalled by certain characteristics of women scientists' social strata, efficiency of work, indexes of career development and acknowledgement processes. The article seeks to overview the experience of the Lithuanian women scientists within the period of 1990-2005 and identify the premises for the solution of the main management problems in the gender relations. The work uses the following methods of research: analysis, synthesis, observation, expert review, comparison, structuring. The methods revealed the lack of the transformation management; the missing links in management structures; the absence of legal acts to give assessment of the gender equality. The emerging and commendable self-management aspects and results in women society and within it in the women scientists' social strata are stressed. The results are manifested in the 3rd and 4th national congresses of Lithuanian women in 2000 and 2005
Internet: http://www.btp.vgtu.lt/index.php/btp/article/viewFile/1648-0627.2008.9.65-72/pdf
Affiliation(s): Viešosios komunikacijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.