Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37972
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Imbrasaitė, Jūratė;Žilys, Apolonijus;Bartuškaitė, Miglė
Title: Sovietinės sistemos vertinimai ir požiūriai į demokratiją Lietuvoje
Other Title: Perceptions of the Soviet system and attitudes towards democracy in Lithuania
Is part of: Filosofija. Sociologija = Philosophy. Sociology. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, 2011, T. 22, nr. 2
Extent: p. 106-114
Date: 2011
Keywords: Politinė kultūra;Sovietinė sistema;Ekonominė gerovė;Paternalistinis santykis;Political culture;Soviet system;Economic welfare;Paternalistic relation
Abstract: Komunistinės sistemos prisiminimai daro poveikį piliečių lūkesčiams, elgesio modeliams demokratijos sąlygomis. Straipsnyje nagrinėjama sovietinės sistemos vertinimo įtaka požiūriui į demokratiją Lietuvoje. Atlikus reprezentatyvios visos Lietuvos gyventojų apklausos bei fokus diskusijų duomenų analizę, išskirtos dvi piliečių grupės, skirtingai vertinančios komunistinę sistemą Lietuvoje. Straipsnyje daroma išvada, kad komunistinę sistemą teigiamai vertinančius piliečius sieja nostalgija sovietmečio ekonominei gerovei, o neigiamai vertinantys komunistinę sistemą kvestionuoja sovietmečio deficitinę ekonomikos politiką ir visiškai nesieja jos su objektyvia demokratijos kokybe šiuolaikinėje Lietuvoje
The authors analyze the relationship between perceptions of the Soviet system and attitudes towards democracy in contemporary Lithuania. Based on the survey and focus discussions conducted in 2010, the article concludes that citizens estimate contemporary democracy in Lithuania differently: some of them feel nostalgic about the economic prosperity which had been created during the Soviet years and use it as the main argument to criticize democracy in contemporary Lithuania, others question the deficit of state economy and the rigidity of policies in Soviet years and do not link it with the objective quality of democracy in Lithuania
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2011/2/106-114.pdf
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Socialinių mokslų fakultetas
Sociologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.