Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37965
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Snieškienė, Vilija
Title: Patogenai 2009-2013 m. neigiamai veikę Alytaus miesto gatvių želdinius
Other Title: Pathogents that affected adversely street green plantings in Alytus city in 2009-2013
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, Nr. 5(10), 2014
Extent: p. 173-178
Date: 2014
Keywords: Sumedėję augalai;Ligų sukėlėjai;Apsauginai gatvių želdiniai;Alytaus želdynai;Woody plants;Diseases agents;Street protective greenery;Alytus greenery
Abstract: 2009–2013 m. buvo atliekama Alytaus miesto želdinių būklės stebėsena. Šiame straipsnyje pateikti duomenys apie mieste prie gatvių augančių sumedėjusių augalų ligas ir jų sukėlėjus. Želdinių būklės vertinimui buvo naudota kompleksinė medžių būklės vertinimo metodika, parengta pagal miškininkystėje naudojamą metodiką ją pritaikius specifinėms miesto sąlygoms. Kiekvienais metais rugpjūčio mėnesį buvo įvertinama visų gatvėse augančių medžių būklė. Buvo aptikti 17 rūšių patogenai pastebimai neigiamai veikiantys 12 rūšių ir 2 veislių medžius ir krūmus 19-koje gatvių. Dažniausiai aptinkamos ligos – lapų dėmėtligės (Apiognomonia, Mycoshaerella, Cercospora, Septoria, Phyllosticta, Marsonina, Rhytisma), miltligės (Erysiphe, Podosphaera, Sawadea). Dauguma iš šių ligų augalams nėra labai pavojingos, bet menkina augalų dekoratyvumą. Stipriausiai šių ligų pažeidžiami: Acer negundo L. (dėmėtligės sukėlėjas – Phyllosticta negundicola Sacc.); Quercus robur L. (miltligės sukėlėjas – Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam); Tilia cordata Mill. (dėmėtligės sukėlėjas – Mycoshaerella microsora Syd. &P. Syd.). Gatvių želdiniuose ir rekreaciniuose želdiniuose tų pačių rūšių patogenai pasireiškia nevienodai. Didesnė ligų sukėlėjų rūšių įvairovė yra rekreaciniuose želdynuose, nes dažnai čia geresnės sąlygos ne tik augalams, bet ir jų ligų sukėlėjams. Prie gatvių augančių medžių mažesni prieaugiai (miltligių sukėlėjai dažniausiai įsikuria ant jaunų ūglių), po jais nuolat šalinami nukritę lapai (lapuose išlieka grybų vaisiakūniai su sporomis). Medžių būklę neigiamai veikia ne tik patogenai, bet ir kai kurių rūšių grybai–saprotrofai. Tai suodgrybiai, padegdami lapus trukdo normaliai vykti asimiliacijos procesams, be to, teršia aplinką ir gali alergizuoti žmones
In 2009-2013 the condition of green plantings in Alytus city was observed. In this article is being presented the data of woody plants that grow in the city next to the streets diseases. To evaluated green plantings condition it was used complex trees condition evaluation method which was in forestry used method and was adapted for specific city conditions. Condition of all green plantings was evaluated every year in August. In 19 streets were detected 17 species pathogens that affect 12 species and 2 cultivars trees and bushes. Mostly detected diseases were: leaf spots (Apiognomonia, Mycoshaerella, Cercospora, Septoria, Phyllosticta, Marsonina and Rhytisma genus fungi) and powdery mildew (Erysiphe, Podosphaera and Sawadea genus fungi). Most of these diseases aren't very dangerous for the plants but they reduce plants dekoratyveness. Mostly by these diseases damaged are these plants: Acer negundo L. (disease agent - Phyllosticta negundicola Sacc.); Quercus robur L. (disease agent - Erysiphe alphitoides (Griffon & Maubl.) U. Braun & S. Takam); Tilia cordata Mill. (disease agent - Mycoshaerella microsora Syd. &P. Syd.). The same pathogens in street green plantings and in recreation green plantings evidence differently. The variety of pathogens species is bigger in recreation plantings because here growing conditions are better not only for the plants but also for the pathogen. Next to the streets growing trees have a smaller increment (usually powdery mildew agents locate on the young shoots) also the fallen leaves are being removed under the trees (fungi fruit bodies and spores stay on/in the leaves)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37965
Affiliation(s): Botanikos sodas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.