Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37964
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Stankevičienė, Antanina
Title: Svarbiausios sumedėjusių augalų ligos Kauno miesto želdiniuose ir želdynuose
Other Title: Most important diseases of woody plants in Kaunas city greenery and plantations
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, Nr. 5(10), 2014
Extent: p. 179-184
Date: 2014
Keywords: Sumedėję augalai;Grybinės ligos;Apsauginai gatvių želdiniai;Kauno želdynai;Woody plants;Fungal diseases;Street protective greenery;Kaunas plantations
Abstract: Siekiant išsaugoti, įveisti naujus miesto želdynus ir želdinius, juos prižiūrėti kaip svarbius kraštovaizdžio elementus, suformuoti pilnavertę žaliųjų teritorijų sistemą, Kaune kaip ir daugelyje Europos Sąjungos šalių, yra vykdoma įteisinta privalomoji želdinių būklės urbanizuotose teritorijose stebėsena. Vykdant Kauno miesto aplinkos būklės stebėsenos 2013–2017 metų programą, 2013 m. 62 pastovaus stebėjimo taškuose (32 apsauginiuose gatvės želdiniuose ir 30 rekreacinių želdinių) įvertinta 2114 sumedėjusių augalų (16 genčių, 26 rūšių ir 3 veislių) būklė. Grybinių ligų sukėlėjai yra vienas svarbiausių biotinių veiksnių lemiančių būklės pokyčius. Apsauginiuose gatvių želdiniuose ir rekreaciniuose želdiniuose nustatyta 14 rūšių grybinių ligų sukėlėjų, darančių pastebimą neigiamą įtaką augalų būklei (vidutinis pažeidimo balas, V > 0). Kitų patogenų daroma žala buvo nežymi. Grybinių ligų pažeidimų nepastebėta ant ginalinio klevo (Acer ginnala), paprastosios ievos (Padus avium), grakščiosios liepos (Tilia euchlora), paprastojo skroblo (Carpinus betulus), vienapiestės gudobelės (Crataegus monogyna), baltažiedės robinijos (Robinia pseudoacacia), raudonojo ąžuolo (Quercus rubra), paprastojo skirpsto (Ulmus suberosa). Daugiausiai sumedėjusių augalų rūšių pažeidė suodligės sukėlėjai (Fumago vagans, Cladosporium sp. ir kt.): mažalapę liepą (Tilia cordata), didžialapę liepą (T. platyphyllos), uosialapį klevą (Acer negundo), drebulę (Populus tremula), paprastaąjį ąžuolą (Quercus robur). Stipriausiai augalus pažeidė rauplės: baltąjį gluosnį ‘Tristis’ (Salix alba ‘Tristis’) – Venturia saliciperda, vidutinis pažeidimo balas – 2±2,24; švedinį šermukšnį (Sorbus intermedia) – Venturia inaequalis 2±0,58 balais bei uosialapį klevą (Acer negundo) uosialapio klevo dėmėtligė (Phyllosticta negundinis) – 1,25±0,23 balo
In order to prevent, cultivate new city greeneries and plantations, to maintain the important features of the landscape, to form a full-fledged system of green areas, Kaunas, like many European Union countries, has implemented mandatory monitoring of urban plantation status. In accordance with the monitoring program of Kaunas city environment status for the year 2013-2017, in 2013 there was estimated plant status for 2114 woody plants (16 genus, 26 species, 3 varieties) at 62 permanent monitoring spots (32 protective street greeneries and 30 recreational plantations). Fungal pathogens are one of the most important biotic factors determining changes of the status. At the protective street plantations and recreational green plantations there were identified 14 species of fungal pathogens having a significant negative influence on plant status (average injury grade, V > 0). The influence of other pathogens was slight. Injuries of fungal diseases were not noticed on Acer ginnala, Padus avium, Tilia euchlora, Carpinus betulus, Crataegus monogyna, Robinia pseudoacacia, Quercus rubra, Ulmus suberosa. Most of the woody plants species were injured by sooty mildew agents (Fumago vagans, Cladosporium sp., etc): Tilia cordata, T. platyphyllos, Acer negundo, Populus tremula, Quercus robur. Strongest injuries on plants were caused by scab: Salix alba 'Tristis' injuried Venturia saliciperda, average injury grade 2±2,24; Sorbus intermedia - Venturia inaequalis 2±0,58 grades; Acer negundo - leaf spots of boxelder maple (Phyllosticta negundinis) 1,25±0,23 grades
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37964
Affiliation(s): Botanikos sodas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.