Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37905
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Bakšytė, Silvija;Stripeikis, Osvaldas
Title: Šeimos verslo įmonių valdymo ypatumai
Other Title: Peculiarities of family business management
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2011, Vol. 2(26)
Extent: p. 22-30
Date: 2011
Keywords: Šeimos verslas;Šeimos verslo kultūra;Verslo valdymo iššūkiai;Family business;Family firms culture;Challenges of business management
Abstract: Šeimos verslo įtaka ir reikšmė pasaulio šalių ekonomikai skatina mokslininkus intensyviai domėtis šiuo reiškiniu. Tuo tarpu Lietuvoje šeimos verslo tematika tiek viešojoje erdvėje, tiek akademiniuose sluoksniuose beveik nenagrinėjama. Tyrimo tikslas - teoriškai pagrįsti ir empiriškai įvertinti šeimos verslo įmonių valdymo ypatumus. Atliekant tyrimą buvo naudojami šie metodai: mokslinės literatūros analizė, teisinių dokumentų analizė bei empirinis šeimos verslo įmonių tyrimas (atliktas 2009 spalio mėn.). Straipsnyje nagrinėjama šeimos verslo samprata, įvertinami privalumai ir trūkumai, aptariami pagrindiniai iššūkiai, su kuriais susiduria šeimos įmonės savininkas: profesionalių vadybininkų įtraukimas į verslo valdymą ir verslo perdavimo kitai kartai problematika. Atlikus Lietuvos šeimos verslo įmonių empirinį tyrimą, nustatytos pagrindinės problemos su kuriomis susiduria verslininkai - nenoras į verslo valdymą įtraukti profesionalus ir neskiriamas pakankamas dėmesys šeimos verslo tęstinumo užtikrinimui
Since last decade Family business impact on countries economical development grew up and that was a reason for researchies to analyse that kind of firms. While in Lithuania it‘s a new phenomenon and it‘s still lack of attention among academics and society. Research goal – to analyse situation of Lithuanian family business and peculiarities of family business management. In the article concept of „family business“ is presented, advanages and main management challenges are discussed: like involvement of professional managers in the process of firm management, transfering business to the next generation. Survey of Lithuanian family business firms was implemented and main problems were determined
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/37573
Affiliation(s): Vadybos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.