Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37790
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Botanika / Botany (N013)
Author(s): Stankevičienė, Antanina;Lugauskas, Albinas;Snieškienė, Vilija
Title: Mikromicetų rūšių įvairovė ir kaita skirtingose ekologinėse sąlygose vazonuose augančių tropinių augalų rizosferoje
Other Title: Micromycetes Diversity and Changes in the Rhizosphere of Tropical Pot Plants Grown under Different Ecological Conditions
Is part of: Vagos : mokslo darbai. Akademija (Kauno raj.) : Lietuvos žemės ūkio universiteto Leidybos centras, 2008, nr. 80(33)
Extent: p. 102-107
Date: 2008
Keywords: Mikromicetai;Įvairovė;Paplitimas;Rizosfera;Tropiniai augalai;Micromycetes;Diversity;Spreading;Tropical plants;Rhizosphere
Abstract: 2002 m. atlikus skirtingose ekologinėse sąlygose auginamų vazoninių augalų Ficus elastica, Cyclamen persicum, Hibiscus rosa-sinensis, Euphorbia trigona rizosferos mikobiotos tyrimus, išskirta ir identifikuota 82 mikromicetų rūšys, priklausančios 30 genčių, 3 šeimoms, 1 eilei, 1 klasei ir 1 skyriui (aprašyta remiantis P. M. Kirk et al., sistema (2001)). Tirtų augalų rizosferoje dominavo Penicillium genties mikromicetai (aptinkamumo dažnis – AD 60%). Tirtų augalų rizosferos kompleksų rūšių įvairovė tarpusavyje skyrėsi (KS 8–17%). Iš Ficus elastica rizosferos išskirta 40 rūšių, priklausančių 14 genčių, iš Hibiscus rosa- sinensis – 29, 15; Euphorbia trigona – 27, 13; mažiausiai iš Cyclamen persicum – 24 rūšys, 8 gentys. Atliekant mikologinius tyrimus kas mėnesį, žymesnių pakitimų įvairovės ir aptinkamumo dažnio kitimo nebuvo nustatyta. Gauta tiesioginė priklausomybė tarp substrato drėgnio ir mikromicetų pradų skaičiaus
Having carried out micobiota research of rhizosphere of tropical plants of Ficus elastica, Cyclamen persicum, Hibiscus rosa-sinensis, Euphorbia trigona grown under different ecological conditions in 2002, 82 micromycete species belonging to 30 genera, 3 families, 1 range, 1 class and 1 division (according to P. M. Kirk et al. system (2001)) were distinguished and identified. In the rhizosphere of all plants micromycetes of the Penicillium genus (detection frequency, 60%) were predominant. Diversity of rhizosphere complexes of the investigated plants differed among themselves (KS, 8–17%). From the rhizospere of Ficus elastica 40 species belonging to 14 genera were distinguished, from Hibiscus rosa- sinensis – 9 29, 15, from Euphorbia trigona – 27, 13, the least from Cyclamen persicum – 24 species, 8 genera. During monthly mycological research the variety of major changes and detection frequency were not observed. Direct dependence on substrata humidity was observed
Internet: http://www.lzuu.lt/vagos/lt/16423
Affiliation(s): Botanikos sodas
Chemijos institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.