Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37638
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Politikos mokslai / Political sciences (S002)
Author(s): Pivoras, Saulius;Visockytė, Ernesta
Title: Viešojo valdymo koncepcijos ir jų taikymas tiriant valstybės tarnybos reformas
Other Title: Public governance concepts and their use in civil srevice reform research
Is part of: Public policy and administration = Viešoji politika ir administravimas. Kaunas : Technologija, 2011, T. 10, nr. 1
Extent: p. 27-40
Date: 2011
Keywords: Geras administravimas;Geras valdymas;Viešasis valdymas;Dalyvavimu grįstas valdymas;Atvira valstybės tarnyba;Good administration;Governance;Good governance;Participatory governance;Open civil service
Abstract: Šio straipsnio tikslas – išanalizuoti naujausias viešojo valdymo koncepcijas ir įvertinti jų pritaikomumą tiriant valstyb÷s tarnybos reformas. Toks pritaikomumas yra aktualus, kadangi viešojo valdymo perspektyva atskleidžia šiuolaikinio viešojo administravimo esmines nuostatas, pirmiausia normatyvine prasme. Straipsnyje skiriamos „gero administravimo“ ir „gero valdymo“ sąvokos, tariant, kad geras administravimas pirmiausia suprantamas kaip profesionalus ir etiškai nepriekaištingas valstyb÷s tarnautojų darbas ir yra daugiau viešosios ar administracin÷s teis÷s objektas, atskleidžiantis svarbų, bet palyginti siaurą viešojo valdymo aspektą. Straipsnio tikslą siekiama įgyvendinti analizuojant naujausią mokslinę literatūrą viešojo valdymo tematika, įvertinant gero valdymo ir dalyvavimu grįsto valdymo vietą ir svarbą viešojo valdymo proceso, atskirai aptariant tarptautinių organizacijų išpl÷totas gero valdymo sampratas. Atskleidus viešojo valdymo koncepcijų turinio esmines ypatybes ir specifiką, analizuojamas jų pritaikomumas tiriant valstyb÷s tarnybos reformas
In the context of traditional public administration, there is a concept known as “good administration”. Good administration is understood primarily as a professional and ethical civil servants’ activity. However, “good administration” is more of a subject of public or administrative law, which shows an important but relatively narrow aspect of public governance. The aim of this article is to analyze the latest concepts of public governance and to evaluate their adaptability in analysis of civil service reforms. Such adaptability is relevant because the concepts of public governance reveal the most important attitudes of contemporary public administration, primarily in a normative sense. The aim of the article is met by analyzing the latest scientific literature on public governance, evaluating the place and weight of good governance and participatory governance in the concepts of public governance, and discussing the concepts of good governance developed by international organizations. After highlighting the major features and characteristics of the concepts of public governance, the article analyses their adaptability in analysis of civil service reforms
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37638
Affiliation(s): Politologijos katedra
Viešojo administravimo katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.