Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37634
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mažeikienė, Natalija;Virgailaitė-Mečkauskaitė, Eglė
Title: The Experience of Measurement and Assessment of Intercultural Competence in Education
Other Title: Tarpkultūrinės kompetencijos matavimo ir vertinimo patirtis edukologijoje
Is part of: Socialiniai mokslai = Social Sciences. Kaunas : Technologija., 2007, nr.4(58)
Extent: p. 70-82
Date: 2008
Keywords: Tarpkultūrinė kompetencija;Vertinimas;Tradicinis vertinimas;Netradicinis vertinimas;Patirtinis mokymasis;Intercultural competence;Traditional and non-tradition ways of assessment;Competence-based assessment;Traditional assessment;Non-tradition assessment;Experiential learning
Abstract: Pirmajame straipsnio skyriuje "Tarpkultūrinės kompetencijos modelis ir struktūra" pagrindžiamas tarpkultūrinės kompetencijos modelis, struktūra ir raida ugdymo bei mokymosi procese. Straipsnio autorės analizuoja kompetencijos ir tarpkultūrinės kompetencijos sampratas, struktūras, modelius bei siūlo papildyti tradiciškai pristatomą trinarę kompetencijos struktūrą (žinios, gebėjimai/įgūdžiai, nuostatos) Byram (1997), pasiūlyta tarpkultūrinės kompetencijos 4 dimensijų samprata ir Sercu (2004), Birenbaum (1996), išskiriamais metakognityviniais gebėjimais. Straipsnyje sudaromas apibendrintas tarpkultūrinės kompetencijos modelis, apimantis 5 elementus: (1) žinios, (2) nuostatos, (3) įgūdžiai interpretuoti ir susieti, įgūdžiai atrasti ir sąveikauti (4) kutūrinis sąmoningumas ir (5) metakognityviniai gebėjimai.[...]. Straipsnio išvadose pabrėžiama būtinybė ugdant ir vertinant tarpkultūrinę kompetenciją orientuotis į straipsnyje išskirtą tarpkultūrinės kompetencijos modelį, struktūrą ir dinamiką. Siūloma vertinime sukonstruoti kuo daugiau realių arba imituotų (dirbtinai sukonstruotų) tarpkultūrinių sąveikų ir susidūrimų, kad galėtų išryškėti ir būti įvertinta nuostatų ir asmenybės savybės raiška, refleksyvumo ir kultūrinio sąmoningumo lygiai, gebėjimai būtų taikymi realiose situacijose. Siekiant atlikti holistinį, visus kompetencijos komponentus aprėpiantį vertinimą pabrėžiamas tarpkultūrinės kompetencijos vertinimo metodų ir technikų derinimo ir trianguliacijos poreikis, kad būtų galima aprėpti kelis, o kartais ir daugumą tarpkultūrinės kompetencijos komponentų (pavyzdžiui, patirtinio mokymosi užsienyje derinimas su refleksyviais metodais – aplanku, refleksyviais dienoraščiais ir su inventarijais). [...]
In the article the possibilities of measuring and assessment of intercultural competence, competence assessment strategies, techniques and educational tools are discussed. The importance of intercultural competence in an organizational and educational context is emphasized. The structure of intercultural competence, the expression means and the development models are discussed. Assessment strategies and methods of intercultural competence are analyzed (questionnaires, competence files (portfolio), inventories, reflective journals, interview, scenarios, analysis of critical incidents, simulation games etc.) that are orientated to developing students' communication professional skills and creativity at the same time
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37634
Affiliation(s): Šiaulių universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.