Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37513
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorSapranavičiūtė, Laura-
dc.contributor.authorPerminas, Aidas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2018-10-06T14:15:26Z-
dc.date.available2018-10-06T14:15:26Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.issn13922696-
dc.identifier.otherVDU02-000010121-
dc.identifier.urihttp://www.hi.lt/images/Sveik_1(52)_Perminas_M.pdf-
dc.description.abstractTyrimo tikslas – nustatyti universiteto studentų naudojamų streso įveikimo strategijų, nusiskundimų sveikata ir jų poky- čio per semestrą sąsajas. Medžiaga ir metodai. Tyrimas vyko dviem etapais – semestro pradžioje ir pabaigoje. Pirmajame etape dalyvavo 714 Vytauto Didžiojo universiteto studentų (154 vaikinai ir 560 merginų). Po trijų mėnesių tyrimas buvo atliktas pakartotinai. Abiejuose tyrimo etapuose dalyvavo 359 tiriamieji (90 vaikinų ir 265 merginos). Tiriamųjų amžius 18–42 metai (20 ± 2,1). Streso įveikimo strategijoms tirti naudotas „Stresogeninių situacijų įveikimo klausimynas“ (Coping Inventory for Stressful Situations, CISS), kurio į problemą, į emocijas ir į vengimą orientuotos streso įveikimo skalės pasižymi aukštu vidiniu suderinamumu. Nusiskundimai sveikata tirti autorių sudarytu klausimynu, kuris apima 16 su stresu labiausiai sietinų psichosomatinių simptomų. Rezultatai ir išvados. Nustatyta, kad dažniausiai universiteto studentai stresogeninėse situacijose naudoja į problemą orientuotą streso įveikimo strategiją. Labiausiai studentams būdingi nusiskundimai sveikata: nuovargis, galvos skausmai, nugaros skausmai, kurie gali būti susiję su stresogeninėmis situacijomis. Dažnesnis studentų į problemą orientuotos įveikimo strategijos naudojimas ir retesnis į emocijas orientuotos įveikimo strategijos taikymas yra susijęs su mažesniu nusiskundimų sveikata skaičiumi semestro pradžioje, kontroliuojant sociodemografinius veiksnius. Į vengimą orientuota streso įveikimo strategija su nusiskundimų sveikata skaičiumi semestro pradžioje nesisiejo. Taip pat nustatyta, kad studentų, semestro pradžioje mažiau besiskundžiančių sveikata, dažnesnis į emocijas orientuotos streso įveikimo strategijos naudojimas susijęs su nusiskundimų sveikata pagausėjimu semestro laikotarpiult
dc.description.abstractProblem. Researchers do not come into conclusion talking about connections between stress coping and health. Different aspects of health differently connect with stress coping strategies. Moreover, connections differ due to cultural background, sociodemografic variables and different stressful situations. The prognostic value of stress coping forecasting health complaints after period of time is also not clear enough. Purpose – is to ascertain connections between stress coping, health complaints and changes of those complaints during semester. Methodology. The study was conducted in two stages, at the beginning and in the end of the semester. The first phase involved 714 (154 male, 560 female) students from Vytautas Magnus University. After three months, the second phase of research was conducted. 359 (90 male, 265 female) students participated in both phases of research. Students aged from 18 to 42 years (20 ± 2,1). Stress coping strategies were measured by Coping Inventory for Stressful Situations (CISS). Health complaints were measured by questionnaire composed by authors. Results, conclusions. It was found, that the most often used stress coping strategy of students’ is problem – oriented. The most frequent health complaints of students: headache, backache and fatigue. More frequent use of problem - oriented stress coping strategy and the less frequent use of emotion - oriented stress coping strategy is associated with smaller number of health complaints regardless of sociodemografic factors. Avoidance – oriented stress coping strategy is not associated with health complaints in students sample. It also was found that the more frequent use of emotion – oriented stress coping strategy is associated with increase of health complaints during semester taking into account smaller initial number of health complaintsen
dc.description.sponsorshipLietuvos sveikatos mokslų universitetas-
dc.description.sponsorshipPsichologijos katedra-
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.format.extentp. 98-107-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofVisuomenės sveikata = Public health. Vilnius : Higienos institutas, 2011, nr. 1(52)-
dc.relation.isreferencedbyIndexCopernicus-
dc.subjectStreso įveikimaslt
dc.subjectUniversiteto studentailt
dc.subjectNusiskundimai sveikatalt
dc.subjectStress copingen
dc.subjectUniversity students sampleen
dc.subjectHealth complaintsen
dc.subject.classificationStraipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)-
dc.subject.otherPsichologija / Psychology (S006)-
dc.titleUniversiteto studentų naudojamų streso įveikimo strategijų ir nusiskundimų sveikata sąsajoslt
dc.title.alternativeConnections Between Stress Coping and Health Complaints in University Students Sampleen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation30-
dc.date.updated2011-09-22T17:16Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "10121"}, "publisher": {"other": ["Higienos institutas"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": true}, "issn": ["1392-2696"], "code": "S4", "subject": ["S006"], "url": ["http://www.hi.lt/images/Sveik_1(52)_Perminas_M.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "S", "original": true, "pages": 10, "sheets": 0.714, "timestamp": "20110922171638.0", "account": {"year": 2011, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": false, "contribution": 0.5, "name": "Lietuvos sveikatos mokslų universitetas", "id": "302536989"}], "lname": "Sapranavičiūtė", "fname": "Laura", "status": "0", "name": "Sapranavičiūtė, Laura"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "country": ["LT"], "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Socialinių mokslų fakultetas", "id": "07", "level": "1", "type": "fak", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Psichologijos katedra", "id": "0702", "level": "2", "type": "kat", "research": "1", "status": "1"}}}], "id": "810BBF24CC12D27C6DEAAA8667A2ABF2", "lname": "Perminas", "fname": "Aidas", "status": "1", "orcid": "0000-0002-6932-2433", "name": "Perminas, Aidas"}]}-
local.typeS-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
crisitem.author.deptPsichologijos katedra-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.