Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37466
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science / Article in Clarivate Analytics Web of Science (S1)
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Večerskis, Donatas
Title: Kūnų panašumas. Kuris kūrį pratęsiame?
Other Title: Resemblance of bodies. Which is prolongation of which?
Is part of: Filosofija. Sociologija. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla, T. 19, nr. 1 (2008)
Extent: p. 52-60
Date: 2008
Keywords: Kūniškumas;Intersubjektyvumas;Kūnų panašumas;Fenomenologija;Bodt;Corporeality;Resemblance of bodies;Phenomenology
Abstract: Straipsnyje E. Jusserlio ir M. Merleau-Ponty tekstų kontekste aptariama fenomenologinė kūniškumo problema. Atskleidžiama, koks vaidmuo kūniškumui tenka bandant suvokti, kaip savumo patirtyje užgimsta Kito svetimumo suvokimas. Analizė parodo, kad kūno patyrimo fenomenologiniam aprašymui atitienka kertinis vaidmuo, nagrinėjant tokias temas kaip intersubjektyvumas, žmogaus ir pasaulio santykis, empatija, etinė atsakomybė ir t. t. Straipsnyje išryškėja fenomenologinės kūno sampratos skirtumai nuo Vidurio filosofijoje dominuojančio kūno, kaip paprasčiausio daikto, suvokimo. Taip pat atsiveria naujos temos - kūnų pratęsimas, interkūniškumas, kūnų panašumas - kurios straipsnyje, įtraukiant šiuolaikinius kontekstus, trumpai aptariamos. Pagaliau Merleau-Ponty įžvalgų šviesoje bandoma suprasti, ar žmogaus kūniškas buvimas yra pirminė duotis, ar gilesnės priklausomybės būčiai išraiška. Tokia perspektyva pagrindžia ne tik subjektų tarpusavio susipynimą interkūniškume, padeda suprasti žmogaus sąsajas su pasauliu, bet ir atveria naujas erdves žmogaus savi-interpretacijai
The article deals with the problem of the phenomenological concept of corporeality in the context of some texts of E. Husserl and M. Merleau-Ponty. The role of corporeality is shown when we try to understand our ability to conceive the Otherness in our solipsistic experience. The article reveals that the phenomenological description of the body has a central position when we try to understand such concepts as intersubjectivity empathy, relation between man and the World, ethical responsibility, etc. The author analyses how the phenomenological conception of the body differs from the traditional conception of the body as a simple object. The study opens new perspectives for phenomenological investigations of intercorporeality the resemblance of bodies, the prolongation of the body. Finally, in the context of the latest book of M. Merleau-Ponty, author asks if corporeality is a primordial givenness of our consciousness, or maybe the body itself is the expression of the Being. Such perspective gives us the possibility to understand the way how we are interwoven into each other through the body, and also the way how we are interwoven into our World
Internet: http://mokslozurnalai.lmaleidykla.lt/publ/0235-7186/2008/1/52-60.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

1
checked on Jun 6, 2021

Page view(s)

90
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.