Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37390
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žaltauskienė, Nijolė;Masionytė, Gražina
Title: Finansinių institucijų paskolų kitimo tendencijos Lietuvoje
Other Title: Tendencies of variation of the loans of financial institutions in Lithuania
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo darbai. Kauno raj. : Akademija, 2008, Vol. 12(1)
Extent: p. 183-191
Date: 2008
Keywords: Finansinė institucija;Paskola;Palūkanų norma;Infliacija;Financial institutions;Loans
Abstract: Pasaulio ekonomikos augimas pastarąjį penkmetį buvo spartus, o raida stabili. Reiškia išorės aplinka šalies finansų sistemai buvo palanki. Palankios vidaus makroekonominės aplinkos formuojama didelė paskolų paklausa skatino sparčią bankų sistemos plėtrą, o palankios skolinimosi sąlygos, nulemtos išorės veiksnių (nedidelių palūkanų normų ir mažos skolinimo rizikos), paskolų portfelio augimą, žemės, nekilnojamojo turto ir akcijų kainų kilimą. Lietuvoje susiformavo finansinio akceleratoriaus efektas, stiprinantis verslo ciklo svyravimus, kurie neigiamai veikia ūkio plėtrą, gali sukelti finansinę krizę. Straipsnyje glaustai išanalizuotos paskolų apimties, sudėties ir struktūros kitimo tendencijos, palūkanų normų ir infliacijos įtaka paskolų apimčių pokyčiams, ištirti jų tarpusavio ryšiai ir paskolų apimčių pokyčių įtaka žemės ir miškų ūkio subjektų paskolų apimtims
Development of world economics during last five years was rapid, evolution stabile. It is means, that external environment was favorable for financial system. Great demand of loans, formed by favorable internal macroeconomic environment, stimulated rapid development of banks system, favorable conditions of lending, determined by external factors (low interest rate and low landing risk), ensured accessibility of external means, assignee for development of loans portfolio. In Lithuania is formed the effect of financial accelerator, strengthened the fluctuations of business cycle, which negatively acting to the development of economy, may instigate financial crisis. In this paper concisely analysed tendencies change coverage, composition and structure of loan portfolio, influence of interest rate and inflation to changes of loans coverage, investigated their interdependent relations and influence of loans portfolio size to coverage of loans for subjects of agriculture and forestry. Increasing the annual rate of inflation is decreasing real interest rates, what was near zero and supporting favorable lowing policy and unfavorable saving policy. The results of research shows, that inflation increasing rapidly if interest rate. Every year the average of inflation variable rate was in 20.5 percent points more if interest rate variable rate. During analysed period, if inflation increasing on 1 percent point, the coverage of loan portfolio decreasing in 3362.73 million litas and interest rate of loans increasing in 0.096 percent points. About 20 percent variable of interest rate predetermined rate of inflation
Internet: http://www.asu.lt/vadyb/lt/18196
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml11.58 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

82
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.