Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37381
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Skiecevičius, Paulius;Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Ugdymo mokslo teorinių straipsnių ypatumai : teorinės koncepcijos, teorinio tyrimo ir straipsnio struktūros dalių
Other Title: The peculiarities of theoretical articles in educational science: correlation between the theoretical conception, theoretical research and structural parts
Is part of: Applied research in health and social sciences: interface and interaction = Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika. Klaipėda : Klaipėdos kolegija, 2008, no. 4(1)
Extent: p. 17-24
Date: 2008
Keywords: Ugdymo mokslas;Teorinis tyrimas;Teorinė koncepcija;Sąsajos;Educational science;Theoretical conception;Theoretical research;Correlation
Abstract: Straipsnyje pristatomo tyrimo tikslas - nustatyti teorinės koncepcijos, teorinio tyrimo ir struktūros dalių sąsajas pasirinktuose lietuvių autorių ugdymo mokslo straipsniuose. Tyrimo objektas - ugdymo mokslo straipsnių teorinės koncepcijos, teorinio tyrimo ir struktūros dalių sąsajos. Straipsniu siekiama atsakyti į klausimą: Kaip lietuvių autorių ugdymo mokslo straipsniuose siejasi teorinė koncepcija, teorinis tyrimas ir straipsnio struktūra? Straipsnio struktūrą sudaro trys dalys: 1-oje dalyje aptariama mokslinių straipsnių kokybės svarba ugdymo mokslui, taip pat trumpai pristatomi tyrimui pasirinkti skirtingus ugdymo mokslo aspektus analizuojantys straipsniai, pagal tematiką sugrupuoti į keturias reikšmines temas, siekiant atskleisti juose nagrinėjamų aspektų svarbą ugdymo mokslui. 2-oji dalis supažindina su tyrimo metodologija, skirta teorinės koncepcijos, teorinio tyrimo ir struktūros dalių sąsajoms lietuviškuose ugdymo mokslo straipsniuose ištirti. 3-oje dalyje apibendrinami teorinio tyrimo rezultatai, išryškinant teorinės koncepcijos, teorinio tyrimo ir struktūros dalių sąsajas ugdymo mokslo straipsniuose. Teorinis tyrimas atskleidė, jog absoliučioje daugumoje analizei pasirinktų teorinių ugdymo mokslo straipsnių teorinė koncepcija ir empirinis tyrimas skirtingu laipsniu yra susiję. Tačiau, pastebima ir nemažai probleminių aspektų, silpninančių šias sąsajas. Pagal pasirinktus kriterijus analizuojant tyrimui pasirinktų straipsnių struktūrą, atskleista, jog dažniausiai straipsniuose trūksta tyrimo objekto apibrėžimo; teorinio tyrimo metodo ir jo atlikimo žingsnių detalizavimo; tikslaus išanalizuotų literatūros šaltinių skaičiaus
It is difficult to disprove the fact that scientific articles are coherent with the development of science. Szklo (2006), Bridges (2005), Rienecker, Jorgensen (2003), Donskis (2004), Bitinas (1997), highlights a quality aspect in contemporary scientific articles. Authors emphasize the importance of qualitative scientific articles to further development of science in the context of nowadays changing society. Bridges (2005), discuss the quality topical of scientific publications in educational science. Educational science stimulates personal development which becomes very important in the context of nowadays changing society. The publication of qualitative scientific articles contributes to the dispersion of scientific knowledge in educational science. [...]
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37381
Affiliation(s): Kauno technologijos universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

141
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.