Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37351
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Mokslo šaltinių ir mokslo palikimo publikacija (straipsnis) / Publications of science sources and science heritage (L)
Field of Science: Teologija / Theology (H002)
Author(s): Žemaitis, Kęstutis
Title: Penki prelato Mykolo Krupavičiaus laiškai vyskupui Vincentui Padolskiui
Is part of: Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. Vilnius : Lietuvių katalikų mokslo akademija, 2010, T. 33
Extent: p. 243-252
Date: 2010
Keywords: Krupavičiaus Mykolas;Prelatas;Laiškai;Padolskis Vincentas;Vyskupas;Laiškai
Abstract: Iškilus Lietuvos dvasininkas ir politikas, žemės ūkio ministras, kunigų seminarijos dėstytojas, žymus visuomenės veikėjas Mykolas Krupavičius gimė 1885 m. spalio 1 d. Balbieriškyje, Marijampolės apskrityje. Mirė 1970 m. gruodžio 4 d. Čikagoje. Tarp šių dviejų datų - nelengvas, bet prasmingas žmogaus gyvenimas. Pradėjo dirbti mokytoju Lenkijoje, vėliau studijavo Seinų kunigų seminarijoje, Petrapilio Dvasinėje akademijoje, Lilio ir Tulūzos universitetuose, buvo parapijos kunigas ir žemės reformos komisijos pirmininkas, Lietuvos krikščionių demokratų partijos Centro komiteto pirmininkas, Steigiamojo, Pirmojo, Antrojo ir Trečiojo seimų narys, Rusijoje revoliucinio tribunolo nuteistas mirties bausme, o 1942 m. gruodžio 5 d. suimtas gestapo, kalintas Eitkūnuose ir Tilžėje, 1943 m. internuotas Regensburgo karmelitų vienuolyne, karo pabaigoje išlaisvintas sąjungininkų, ėjo Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto pirmininko pareigas... Galiausiai gyvenimą baigė toli nuo tėvynės, kuriai buvo pašventęs visą savo gyvenimą. Sie biografijos faktai iškalbingai byloja apie Krupavičiaus asmenybę
Internet: http://www.lkma.lt/site/archive/metrastis/XXXIII/33_243-252.pdf
Affiliation(s): Teologijos katedra
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

97
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.