Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37150
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Žydžiūnaitė, Vilma
Title: Research methodology decisions concerning competence development through self-directed learning in working environment
Other Title: Kompetencijos vystymo realizuojant savaiminį mokymąsi darbo aplinkoje tyrimų metodologijos sprendimai
Is part of: Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Lithuania: : selected papers. Kaunas : Technologija, 2009, no. 3
Extent: p. 483-487
Date: 2009
Keywords: Darbo aplinka;Savaiminis mokymasis;Kompetencijos vystymas;Working environment;Self-directed learning;Competence development
Abstract: Savaiminis mokymasis suprantamas kaip neplanuotas, neformalus ar spontaniškas procesas, kuris charakterizuojamas ilgalaikiškumu ir įvardijamas metodu ar procesu, kuriame dominuoja asmens poreikiai, o mokymasis nėra įtakojamas planuoto mokymo ar didaktikos metodų. Taip pat savaiminis mokymasis yra tiriamas kaip rezultatas ar tikslas, kurio siekiant asmuo pats valdo asmeninį mokymąsi. Šiame kontekste akivaizdi autonomiškumo dimensija. Problema tiriam savaiminį mokymąsi kaip tyrimo fenomeną yra .metodologiniai sprendimai, kurie skatina pergalvoti tyrimo strategijas ir metodų integravimą, siekiant išryškinti savaiminio mokymosi esmę, kuri turi tęstinumą kiekviename kontekste ir situacijoje. Straipsnyje pristatoma tyrimo problema, kurią sudaro vienas klausimas: „Kokių tipų tyrimo strategijos sukuria prielaidas priimti tyrimų metodologijos sprendimus dėl kompetencijos vystymo realizuojant savaiminį mokymąsi darbo aplinkoje?“
The self-directed learning is understood as unplanned, informal or spontaneous process, which is featured by permanence and illuminated as a method or process in which dominate the needs of individual, and learning is not influenced by planned leaching or didactic methods. Also the self-directed learning is studied as a result or aims; and by achieving those, the individual manages personal learning by him/her-self. In this context is evident the dimension of autonomy. The problem for studying the self-directed learning as research phenomenon is the methodological decisions that inspire to rethink the research strategies and integration of methods in order to illuminate the essence of self-directed learning, which is permanent in every context and situation. In this article is presented the problem, which consists of the following question: ..What types of research strategies establish the premises to make the research methodology decisions concerning competence development through self-directed learning in working environment?”
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37150
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.17 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.