Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/37146
Type of publication: Straipsnis konferencijos medžiagoje Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or Scopus DB conference proceedings (P1a)
Field of Science: Edukologija / Education (S007);Vadyba / Management (S003)
Author(s): Žydžiūnaitė, Vilma;Lepaitė, Daiva
Title: The competence development through self-directed learning in working environment in social services' sector: dimensions of an individual, process and context
Other Title: Kompetencijos vystymas realizuojant savaiminį mokymąsi darbo aplinkoje socialinių paslaugų sektoriuje: asmens, proceso ir konteksto dimensijos
Is part of: Changes in social and business environment : proceedings of the 3rd international conference, November 4-5, 2009, Kaunas University of Technology, Panevėžys Institute, Lithuania: selected papers. Kaunas : Kaunas University of Technology press, 2009, no. 3
Extent: p. 494-499
Date: 2009
Keywords: Darbo aplinka;Kompetencija;Savaiminis mokymasis;Working environment;Competence;Self-directed learning
Abstract: Socialinių mokslų srityje atliekami tyrimai atskleidžia žmogiškųjų išteklių vystymo ir jų efektyvaus valdymo procesus organizacijos lygmenyje, žmogiškųjų išteklių vystymo ir organizacijos veiklos tobulinimo procesus. Kompetencijos struktūros nustatymo tyrimai padeda tikslingai vadybiniu požiūriu diagnozuoti kokios yra organizacijos darbuotojo kompetencijos spragos, kurios turi įtakos organizacijos veiklos kokybei. Socialiniuose tyrimuose žmogiškųjų išteklių vystymas transformuojasi \ kompetencijos vystymų asmens lygmenyje, o vystymai edukaciniuose tyrimuose vyksta įvairių intervencijų ar šiuolaikinių mokymusi metodų taikymo profesinės veiklos aplinkoje metu. Kompetencijos vystymas gali vykti formaliuoju būdu ar neformaliuoju būdu. Pastaruoju metu atliekamuose tyrimuose pradeda atsirasti ir savaiminio mokymusi (SM) būdas kaip atskiras reiškinys ir nebesiejamas su neformaliuoju mokymosi būdu. Tačiau SM koncepcijos tyrimai yra labiau teoriškai konceptualūs nei turintys empiriškai pagrįstus įrodymus. Taip pat stokojama empirinės-faktines medžiagos, pagrindžiančios ir įrodančios SM ir kompetencijos vystymo ryšio dimensijas asmens darbo vietos aplinkoje. Atliekami tyrimai atskleidžia SM ne kaip asmens (darbuotojo) aiškiai nesuvoktą procesą, o siekia nustatyti, kaip darbuotojui pačiam suvokti SM ir kompetencijos vystymosi racionaliuosius ryšius Šie ryšiai gali būti atskleisti tyrimais profesines veiklos aplinkoje, kuri nukreipta į įvairių socialinių paslaugų teikimą. Darbuotojai, dirbantys šias paslaugas teikiančiose organizacijose nuolat susiduria su netipinėmis situacijomis, kurias veikia daugelis sunkiai nustatomų aplinkos kintamųjų. Todėl įvairių kintamųjų įtaka būna sunkiai pamatuojama, o tai sustiprina sąmoningai nesuvokiamą SM, kuris vyksta nepertraukiamai asmeniui dirbant ir sąveikaujant
Research problem. In this research is presented the problem, which consists of the following question: “What kind of content includes dimensions of an individual, process and context concerning the competence development through self-directed learning in working environment in social services' sector?” is presented. Research focus is the competence development through self-directed learning in working environment. Research aim is to illuminate and substantiate the dimensions of competence development through self-directed learning in working environment with the focus on social services. Sample. The sample of all the research project is divided into two parts: in the qualitative research phase had participated 24 research participants; in the quantitative research phase had participated 500 respondents. In the article are presented results only of the qualitative research with the focus group. Methods. For data collection were applied the focus group interview (discussion) and questioning survey using the closed-ended questionnaire. The data were analyzed by applying the qualitative content analysis and statistical procedures such as description statistics, factor and regression analyses In the article are presented the results of qualitative phase of the study. Results: determined the urgent for social services competent development dimensions and their content
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/37146
Affiliation(s): Mykolo Romerio universitetas
Vilniaus universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.15 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

140
checked on Mar 30, 2020

Download(s)

14
checked on Mar 30, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.