Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36984
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Gražulevičius, Romas;Gražulevičienė, Regina
Title: Žemės ūkio darbuotojų psichologinis pasirengimas gaivinti staiga mirusį žmogų, mirtinų nelaimingų atsitikimų atvejais
Other Title: Psychological attitude of agriculture workers for restitution in sudden death during injures at work
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: 14-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d., Kaunas = Human and nature safety: proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2008, D. 1
Extent: p. 30-33
Date: 2008
Keywords: Pasirengimas gaivinti;Ūkininkai;Samdomi darbuotojai;Staigi mirtis;Readiness for resuscitation;Farmers;Hired workers;Sudden death
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti žemės ūkio darbuotojų psichologinį pasirengimą gaivinti staiga mirusį žmogų bei atskleisti mokymo pirmosios pagalbos svarbą mirtinų nelaimingų atsitikimų prevencijai. Tyrimo duomenys sukaupti vieningos anketinės apklausos metodu. Kiekvienam respondentui buvo pateikti uždari klausimai apie jų amžių, išsimokslinimą, užimtumą žemės ūkyje, sugebėjimą gaivinti mirusį žmogų. Apklaustas 241 įvairiuose Lietuvos regionuose dirbantis žemės ūkio darbuotojas. Tyrimas parodė, kad žemės ūkio darbuotojai nepakankamai psichologiškai pasirengę teikti pagalbą. Pusė visų apklaustųjų (49,8 proc.) nurodė, jog nesugebėtų ar abejojo, kad sugebėtų gaivinti staiga mirusį žmogų. Ūkininkai psichologiškai geriau pasirengę gelbėti staigios mirties ištiktą žmogų. Jie du kartus dažniau, nei samdomi darbuotojai, teigė, jog sugebėtų gaivinti staiga mirusį žmogų (SR=2,14; 95 proc. PI 1,24-3,72). Labiau išsimokslinusių žemės ūkio darbuotojų psichologinis pasirengimas pagelbėti staigios mirties ištiktam žmogui mažai skyrėsi nuo profesinį išsimokslinimą turinčių žmonių
The aim of our study to evaluate psychological readiness for restitution in sudden death and to reveal importance of teaching first aid at work for deadly injures prevention. Standardized questionnaires were used to collect data about respondents age, education, social status and ability to resuscitate in sudden death cases Our data showed that agricultural workers have insufficient psychological attitude for restitution. About half (49.8 %) of 241 respondents were not able or have doubts of their ability to give ready for rescitution in accidents at work OR 2.19; 95 % 1.24-3.72. Education has not significant effect on psychological attitude for restitution in sudden death cases
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36984
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

89
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.