Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36953
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Januškaitienė, Irena
Title: Kadmio poveikis vasarinių miežių fotosintezės intensyvumui bei augimui
Other Title: Cadmium impact on spring barley photosynthetic rate and growth
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga: 14-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga, 2008 m. gegužės 14-17 d., birželio 12-13 d., Kaunas = Human and nature safety: proceedings of the international scientific conference. Kauno raj. : Akademija, 2008, D. 2
Extent: p. 38-41
Date: 2008
Keywords: Fotosintezės intensyvumas;Kadmis;Sausa biomasė;Photosynthetic rate;Cadmium;Dry over ground biomass
Abstract: Darbe buvo tirta sunkiojo metalo kadmio poveikis vasarinių miežių (Hordeum vulgare L.) fotosintezės intensyvumui ir augimui. Vasariniai miežiai buvo sėjami į vegetacinius indus su paruoštu durpių substratu, o praėjus septynioms dienoms po sudygimo – palaistyti skirtingų Cd koncentracijų tirpalais. Fotosintezės intensyvumas (CO2 asimiliavimo greitis lape) matuotas fotosintezės intensyvumo matavimo įrenginiu LI-6400. Didėjant kadmio koncentracijai ir poveikio trukmei stebimas vis didesnis neigiamas kadmio poveikis fotosintezės intensyvumui. 1 ir 2 mM koncentracijų kadmio tirpalai mažino fotosintezės intensyvumą (p0,05). Didžiausi fotosintezės intensyvumo bei sausos antžeminės masės skirtumai tarp kontrolinio varianto ir, paveiktų kadmiu, miežių labiausiai išryškėja esant labai stipriam 20 mM Cd poveikiui (p<0,05), kuomet per dešimt dienų fotosintezės intensyvumas įgyja neigiamą reikšmę. Miežių sausa antžeminė biomasė sumažėja mažiau nei fotosintezės intensyvumas: esant silpnam 1mM poveikiui fotosintezės intensyvumas sumažėja 9 %, o sausa antžeminė masė 5 %, tuo tarpu esant vidutiniam 5 mM Cd poveikiui – 45 % ir 15 % atitinkamai
The impact of heavy metal cadmium to spring barely (Hordeum Vulgare L.) photosynthetic rate and growth was investigated in this work. Barley were sown in vegetative pots with prepared peat substrate. Seven days after germination plants were watered with different concentrations of cadmium solution. Photosynthetic rate (CO2 assimilation rate in leaf) was measured with portable photosynthesis system LI-6400. There was observed larger negative cadmium impact on photosynthetic rate with the increase of the concentration of cadmium in watered sollution. 1 and 2 mM concentrations of cadmium decreased photosynthetic rate statisticaly significant (p0,05). The maximum photosynthetic rate and dry weight differences between control and barley treated with cadmium, shows up when the impact is very strong (20 mM Cd), and after ten days photosynthetic rate becomes negative. While rising the concentration of cadmium the dry over ground biomass decreases less than photosynthetic rate. When the concentration of Cd in the solution is 1 mM (the impact is very weak), photosynthetic rate decreases 9 % and dry owerground weight 5 %, whereas under impact of 5 mM Cd losses are 45 % and 15 % respectively
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/36953
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

80
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.