Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/36859
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Paulikas, Julius
Title: The factors determining employees’ positive attitude to innovations: a case of Klaipėda public transport companies
Other Title: Veiksniai, lemiantys teigiamą darbuotojų požiūrį į inovacijas: Klaipėdos viešojo transporto įmonių atvejis
Is part of: Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, 2018, nr. 79, p. 85-102
Date: 2018
Keywords: Innovation implementing;Employees resistance to change;Positive attitude to innovations;Inovacijų diegimas;Darbuotojų pasipriešinimas pokyčiams;Pozityvus požiūris į inovacijas
Abstract: Innovation is a complex process which causes various changes in organizations. Since the success of innovation is mostly influenced by the staff, the research aims at theoretical and empirical identification of the factors which determine employees’ positive attitude to innovations implemented in Klaipėda public transport companies. The research findings revealed that the main factor which fosters employees’ positive attitude to innovations is a material incentive, and the least significant factor is an opportunity to participate and be involved in the process of innovation creation and implementation. The dominant factors are the ones that are most related to personal benefits for the employees themselves rather than to the benefits for the organization.
Inovacija – sudėtingas procesas, sukeliantis įvairius pokyčius organizacijose, nes inovacijos sėkmei didžiausią įtaką daro personalas. Taigi, tyrimu siekiama teoriškai bei empiriškai nustatyti veiksnius, lemiančius teigiamą darbuotojų požiūrį į įmonėje diegiamas inovacijas Klaipėdos viešojo transporto paslaugas teikiančiose įmonėse. Tyrimo rezultatai rodo, kad svarbiausiais veiksnys, skatinantis darbuotojų teigiamą požiūrį į inovacijas, yra materialinis skatinimas, mažiausiai reikšmingas - galimybė dalyvauti ir būti įtrauktam į inovacijos kūrimą ir diegimą. Dominuoja tie veiksniai, kurie labiausiai sietini su asmenine nauda pačiam darbuotojui, o ne su nauda organizacijai.
Internet: https://doi.org/10.1515/mosr-2018-0006
https://hdl.handle.net/20.500.12259/36859
Appears in Collections:Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai / Management of Organizations: Systematic Research 2018, nr. 79

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

65
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons